> gemeente zijn in corona-tijd

Gemeente zijn in Corona-tijd

Beste broeders en zusters,

Na de persconferentie van vrijdag 14 januari heeft de kerkenraad digitaal vergaderd en besloten dat de kerkdeur in de maand januari op slot blijft. Het is heel jammer, echter het waarborgen van ons aller gezondheid staat voorop.

De dienst van zondag 16 januari waarin ds. Tjitske Hiemstra voorgaat, is vanaf 10.00 uur online via YouTube te bekijken.

De dienst van zondag 23 januari, Wereld Broederschapdag wordt verzorgd door de Gemeenten Drachten-Ureterp. Vanaf 10.00 uur staat deze dienst digitaal voor u klaar.

In de dienst van zondag 30 januari hoopt ds. Gerke van Hiele voor te gaan. Ook deze dienst zal worden opgenomen.

De geplande activiteiten van de groepen, kringen, open kerk, jeugd en de Oergong gaan in de maand januari niet door. Als het kan wordt een digitale bijeenkomst georganiseerd. Hierover wordt u persoonlijk geïnformeerd.

Na de volgende persconferentie, op dinsdag 25 januari, informeren wij u opnieuw.

*De digitale diensten staan op genoemde dag en tijd klaar op YouTube. De link hiervoor staat op de website van de gemeente, www.doopsgezindenleeuwarden.nl. Wilt u graag de link ontvangen via de app, dan kunt u een berichtje sturen naar onze koster, tel: 06-20298591.

Via de chat-functie kunt u reageren op de dienst, aangeven dat u aanwezig bent, u kunt dit zien als een soort ‘open ruimte’.

Pas goed op uzelf, uw naasten en blijf gezond.


Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Rita Grolleman-Ingwersen

----------------------
Voor inhoudelijke vragen over deze mededeling, dan kunt u contact opnemen met kerkenraad@dgleeuwarden.org.

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen of hebt u anderszins niet-inhoudelijke vragen of opmerkingen over de verzending van deze mail, dan kunt u contact opnemen met martinekamphorst@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Martine Kamphorst
PR-groep Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Er zijn vragen binnengekomen waarom de opnames van onze vieringen maar één week online te zien zijn. Dat wordt veroorzaakt door de regelingen omtrent auteursrechten. Datzelfde geldt ook voor de ADS-vieringen en zij hebben daar een toelichting op geschreven.

Kijk hier om meer te lezen over de korte beschikbaarheid van opnames

 

(update 15 januari 2022)


Rondzendbrief

pastorale brief

huisdienst

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl