> gemeente zijn in corona-tijd

Gemeente zijn in Corona-tijd

De Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden heeft voor de duur van de corona-uitbraak hier wekelijks  een rondzendbrief en een pastorale brief. Daarnaast zorgen de GGO predikanten voor een Huisdienst.
Een thuis-versie voor de Kliederkerk staat bij het tabblad "Kliederkerk".  Dit materiaal wordt wekelijks bijgewerkt.

Klik hier voor de Rondzendbrief van 30 mei.

Klik hier voor de Pastorale brief van 30 mei.

Kijk bij Kliederkerk in het menu voor de huisactiviteit no 11 op Pinksterzondag 31 mei

Huisdienst no 11 van de DG Leeuwarden: 

Huisdienst  DG Leeuwarden op 31 mei, start 10:00 uur; thema: Wat bezielt jou? Voorgangers: Roelof Akse en Jehannes Regnery.  Klik hier om te kijken 

Klik hier voor de liturgie van de Pinksterviering: Wat bezielt jou?

Huisdiensten vanuit FDS-GDS:

Noordelijk initiatief van een huisdienst vanuit Groot Gemeentelijk Overleg (GGO) door de voorgangers Pieter Post (DGHeerenveen), Geert Brüsewitz (DGGroningen), Tjalling Kindt (DGGroningen), Roelof Akse en Tjitske Hiemstra.

Huisdienst vanuit de FDS-GDS op 31 mei, verzorgd door Pieter Post. Klik hier om de tekst op te halen.

Klik hier voor de Pinksterbrief van de FDS. 

 

Raad van Kerken

Klik hier voor de Pinksterbrief van de Raad van Kerken

 

Amnesty

Het werk van de Amnesty Werkgroep gaat ook in mei/juni gewoon door, zij lieten het volgende weten:

Miskien kin der in setje Amnestybrieven op de website fan de DGL.
Per slot fan rekken is it Maaie:  Dodenherdenking en Befrijdingsdei, dat der past wol betinken by fan misken dy t no yn de puree sitte.
Oprop tot skriuwen dus!😟😇

brieven Amnesty mei 2020 groot

brieven Amnesty mei 2020 klein

Mei freonlike groetnis,
Fokje Kramer sr.

 

Hieronder het muzikaal cadeautje van de webmaster. Opeens wordt `alle registers open' zicht- en hoorbaar...

Improvisatie op Amazing Grace, Ger van Hoef, 2019

 

(update 30 mei  2020)


Rondzendbrief

pastorale brief

huisdienst

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl