> gemeente met elkaar > andere groepen

Andere groepen

Andere groepen: seizoen 2019-2020

Het koor
Het koor hoopt het komend seizoen weer van start te gaan. 
We zingen waarschijnlijk weer bij de herdenking van overledenen (25 november) rond de Kerst en rond Pasen. Je kunt je per blok opgeven. De repetities zijn na de zondagse kerkdienst, ongeveer van 11.30 tot 12.30 uur. Degenen die eerder meededen krijgen bericht over de start van de repetities; die is waarschijnlijk in oktober. Nieuwe zangers en zangeressen zijn zeer welkom en mannen in het bijzonder. 
Plezier in het zingen staat voorop, maar we werken ook aan muzikale kwaliteit en tekstbeleving. Daarom is belangrijk dat je zoveel mogelijk aan de repetities meedoet. 
Contactpersoon:  Br. W. Wouda
Start:  oktober
Tijd:  Na de zondagse dienst van 11.30-12.30 uur
Plaats:  Vermoedelijk gemeentecentrum

Comforter-makers
Een van de kerntaken van het Mennonite Central Committee (MCC) is het relief-work, onder vluchtelingen en slachtoffers van rampen. Dit relief-work omvat o.a. het uitdelen van school- en hygiënekits en van comforters, eenvoudige  gewatteerde lappendekens. 
Ook in Leeuwarden maakt een groepje enthousiaste zusters deze comforters. Iedere laatste vrijdagmorgen van de maand, met uitzondering van december, komen we in het Gemeentecentrum bij elkaar. Iedereen is welkom een steekje bij te dragen en naai-ervaring is niet nodig. 
Data:  27 september, 25 oktober, 29 november,
31 januari, 28 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei en mogelijk 27 juni
Contactpersoon:  Afke Bruin 

PR-commissie
De PR-commissie (public relations-commissie) zorgt voor de communicatie binnen en buiten de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden.
Binnen de gemeente houdt zij zich bezig met het ontwerpen van de huislijn, het ontwerpen van verjaardagskaarten, kerstkaarten, kaarten bij de herdenking van de overledenen en bij de viering van doopjubilea. Verder zorgt zij voor berichtgeving aan de leden in geval van overlijden en bij urgente andere berichten. En natuurlijk houdt ze contact met de redactie van Onderweg.
Naar buiten toe verzorgt de commissie het noodzakelijke publiciteitsmateriaal voor bijzondere diensten, tentoonstellingen en lezingen, open kerk, algemene informatie over de vermaning en over de gemeente, zowel in fysieke vorm (posters, flyers, folders), als ook in de vorm van publiciteit naar pers en omroep. 
De organisatie van de zomertentoonstellingen, alsmede de verzorging van de informatiehoek ligt ook in handen van de PR-commissie.
De leden van de PR-commissie zijn op dit moment: 
zr. E.J. Bruin, br. A. Vellinga, zr. M. Kamphorst en br. R. Rinsma 
Voor theologische ondersteuning zijn af en toe ds. Tj. Hiemstra en/of ds. R. Akse bij de vergaderingen aanwezig.

Vaste Activiteiten Commissie
De commissie organiseert ieder jaar een aantal vaste activiteiten in de gemeente, zoals het paasontbijt op paaszondag voor de dienst en het gemeenteweekend in Schoorl (om het jaar) of in alternatieve jaren de startzondag in oktober. 
Contactpersoon:  zr. B. van Dijk 

laatste update: 20 augustus 2098


koor

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl