> gemeente met elkaar > andere groepen

Andere groepen

Andere groepen: seizoen 2020-2021

Het koor
Het koor hoopt het komend seizoen weer van start te gaan – maar dat is wel afhankelijk van de ontwikkelingen wat betreft corona. We zullen in elk geval dit najaar nog moeten voldoen aan de lan-delijke richtlijnen voor koorzang. Als we zingen doen we dat waarschijnlijk weer bij de herdenking van overledenen (22 november) rond de Kerst en rond Pasen. Je kunt je per blok opgeven. De repetities zijn na de zondagse kerkdienst, ongeveer van 11.30 tot 12.30 uur. Degenen die eerder meededen krijgen bericht over de start van de repetities. Nieuwe zangers en zangeressen zijn zeer welkom en mannen in het bijzonder. 
Plezier in het zingen staat voorop, maar we werken ook aan muzikale kwaliteit en tekstbeleving. Daarom is belangrijk dat je zoveel mogelijk aan de repetities meedoet. 
Contactpersoon:     Br. W. Wouda
Start:                       na afloop Corona-periode
Tijd:                         Na de zondagse dienst van 11.30-12.30 uur
Plaats:                    Vermoedelijk gemeentecentrum

Comforter-makers
Een van de kerntaken van het Mennonite Central Committee (MCC) is het relief-work, onder vluchtelingen en slachtoffers van rampen. Dit relief-work omvat o.a. het uitdelen van school- en hygiënekits en van comforters, eenvoudige  gewatteerde lappendekens. 
Ook in Leeuwarden maakt een groepje enthousiaste zusters deze comforters. Iedere laatste vrijdagmorgen van de maand, met uitzondering van december, komen we in het Gemeentecentrum bij elkaar. Iedereen is welkom een steekje bij te dragen en naai-ervaring is niet nodig. 
Data:     25 september, 30 oktober, 27 november, en in 2021: 29 januari, 26 februari, 26 maart, 30april, 28 mei en mogelijk 25 juni 
Contact:  Afke Bruin 

PR-commissie
De PR-commissie (public relations-commissie) zorgt voor de communicatie binnen en buiten de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden.
Binnen de gemeente houdt zij zich bezig met het ontwerpen van de huislijn en o.a. kaarten voor speciale gelegenheden. Verder zorgt zij voor berichtgeving aan de leden in geval van overlijden en bij urgente andere berichten. Ze werkt samen met de redactie van Onderweg.
Naar buiten toe verzorgt de commissie het noodzakelijke publiciteitsmateriaal voor bijzondere diensten, tentoonstellingen en lezingen, algemene informatie over de vermaning en over de gemeente, zowel in fysieke vorm (posters, flyers, folders), als ook in de vorm van publiciteit naar pers en omroep. 
De organisatie van de zomertentoonstellingen, alsmede de verzorging van de informatiehoek ligt ook in handen van de PR-commissie.
De leden van de PR-commissie zijn op dit moment: Zr. A. Bruin, zr. E.J. Bruin, br. A. Vellinga, zr. M. Kamphorst en br. R. Rinsma. 

Voor theologische ondersteuning zijn ds. Tj. Hiemstra en/of ds. R. Akse af en toe bij de vergaderingen aanwezig..

Vaste Activiteiten Commissie
De commissie organiseert ieder jaar een aantal vaste activiteiten in de gemeente, zoals het paasontbijt op paaszondag voor de dienst en het gemeenteweekend in Schoorl (om het jaar) of in alternatieve jaren de startzondag in oktober. 
Contactpersoon:  zr. B. van Dijk 

 

Meditatiegroep ‘Kennismaken met de Geestelijke Weg’

Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans? Vele mensen vóór ons zijn hiernaar op zoek gegaan. Woestijnmonniken en begeleiders uit de christelijke traditie beschrijven hoe mensen die weg zijn gegaan; wat hen hielp en wat valkuilen blijken te zijn.
We werken in deze cursus met de brochure “Afstemmen op de Eeuwige. Meditatie en bezinning op je Geestelijke Weg” van Corinne Groenendijk, waarin teksten en beelden uit de traditie ons de weg wijzen. De bijeenkomsten starten met stilte en meditatie rond een tekst van Etty Hillesum naast een tekst uit de Bijbel. Ook gebruiken we creatieve werkvormen. 
Leiding: Tjitske Hiemstra en Siena Cnossen
Info en opgave: Tjitske Hiemstra (op dit moment is het max. van 10 deelnemers bereikt, u kunt op de wachtlijst komen)
Data: donderdag 9 september, 7 oktober, 4 november, 13 januari, 10 februari, 10 maart 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur in het Gemeentecentrum

 

laatste update: 28 julii 2021


koor

meditatiegroep

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl