> gemeente met elkaar > vieren

Vieren, Leren, Dienen en Getuigen

Kerkdiensten
De diensten vinden plaats op zondagochtend om 10.00 uur in de doopsgezinde kerk, ook wel vermaning genoemd, Wirdumerdijk 18 in Leeuwarden. 

Kinderoppas-Kiezeltjes-Keien Westhill
Voor kinderen van 0-12 jaar is er tijdens de kerkdienst een aantal keer per maand een eigen samenzijn in het gemeentecentrum naast de kerk. De kinderen beginnen dan in hun eigen ruimte en komen aan het einde van de dienst de kerk in. 
In de zomermaanden is er alléén opvang voor 0-6 jarigen! De oudere kinderen kunnen meegaan naar de kerk; voor hen zijn er kleurplaten en kleurpotloden beschikbaar.
Voor meer informatie, zie elders op deze site bij kringen en groepen.

Bloemen en fruitmand(en)
De bloemen en/of fruitmand(en) die zondags in de kerk staan, worden in overleg met de predikanten bezorgd bij iemand die daarvoor in aanmerking komt. Op die manier wordt er medeleven, verbondenheid en warmte vanuit de gemeente overgebracht.

Andere diensten

Friese diensten
Regelmatig worden er Friese liederen of Friese coupletten gezongen en bij tijd en wijle ook een Friese Bijbellezing. Met een Fryske zegenbede ‘Hear wy freegje no, Jo seine op ús wei’ gaan we na de kerkdienst (en koffie) weer naar huis. 
Af en toe wordt er een dienst geheel in het Fries gehouden. Ons beleid komt tegemoet aan het wonen in een tweetalige provincie.

Wereldbroederschapsdag
Op de derde zondag van januari vieren we in provinciaal verband Wereldbroederschapsdag In verband met de coronacrisis in combinatie met de benodigde voorbereidingstijd is de viering van 2021 helaas afgelast.

Waar komt de viering van deze dag vandaan? De oorsprong ligt in de periode van de Zwitserse reformatie van Ulrich Zwingli. In de groep van Zwingli bevond zich een aantal ontevreden leden, zij vonden de vernieuwingen niet ver genoeg gaan. Onder hen waren Conrad Grebel en Felix Mantz. Zij zochten contact met Thomas Müntzer in Duitsland om met hem te spreken over de betekenis van avondmaal en doop. Grebel en Mantz raakten in conflict met Zwingli omdat deze vreesde dat zijn volkskerk schade zou lijden door de radicaliteit van de groep Grebel. Deze groep had al gevraagd of zij een afzonderlijke gemeente mocht stichten.
Op 17 januari 1525 liet de Raad van Zürich een disputatie over de doop houden, waarbij de kinderdoop verplicht werd. Op 21 januari kwam er bovendien een verbod op de samenkomsten van de radicalen. Daarnaast werd een aantal mensen verbannen.
Op de avond van zaterdag 21 januari 1525 vroeg Jörgen Blaurock aan Grebel hem te dopen met de ware christelijke doop. Toen hij die van Grebel ontvangen had, voltrok Blaurock de plechtigheid aan de anderen. Iedere gedoopte werd nu ook doper. Daarmee ontstond de doperse beweging. Op een zondag rond 21 januari wordt dit herdacht met het vieren van de Wereldbroederschapsdag.

Doopdiensten
Op palmzondag 28 maart 2021 hopen we een doopdienst te vieren.

Vriendendienst
Op zondag 1 november 2020 werd een 'laagdrempelige' vriendendienst georganiseerd, waarbij een ieder wordt gevraagd vrienden, buren en goede kennissen mee te nemen. 

Avondmaal
Er wordt dit seizoen driemaal avondmaal gevierd: op zondag 20 september, op zondag 29 november 2020 (1e Advent) en op Witte Donderdag 1 april 2021 in de stille week voor Pasen. We zitten dan in een kring rond de tafel.
Niet alleen leden van onze gemeente zijn welkom, maar ook allen die zich in Christus met ons verbonden voelen.

Kinderopdracht-geboortedankzegging
Als u een kind krijgt, door geboorte of adoptie, bestaat de mogelijkheid om als ouder(s) in de gemeente God daarvoor te danken. Samen met de predikant kunt u vorm geven aan deze dienst. Uw kind wordt dan ingeschreven in het kinderboek van de gemeente.

Diensten bij een huwelijk
Als u Gods zegen wilt vragen over uw levensverbintenis, te midden van de gemeente, dan kunt u contact opnemen met één van de predikanten. Samen geeft u vorm aan de dienst.

Diensten bij overlijden en herdenking van overledenen
Soms wil men zich al tijdens het leven op het sterven en alles wat daarmee te maken heeft voorbereiden.
Wensen voor de rouwdienst kunnen samen met de predikant en familieleden of vrienden worden besproken. De dienst kan zowel in een kerk als in de aula van het crematorium plaatsvinden. Familieleden en vrienden hebben de ruimte om zoveel mogelijk zelf te verwoorden hoe zij afscheid willen nemen.
Meld een sterfgeval bij de predikant. Indien zij/hij afwezig is, spreek dan het antwoordapparaat in en meld het in dat geval ook aan de koster, zodat deze u verdere informatie kan verstrekken.
De herdenking van alle overledenen gedurende het afgelopen kerkelijk jaar vindt plaats op 22 november 2020, de zondag vóór eerste advent. De familie krijgt daarvoor een persoonlijke uitnodiging met de vraag, of zij bij het noemen van de naam van de overledene een kaars wil aansteken. Als er geen familielid is om de kaars aan te steken, doet een gemeentelid dit.

Open kerk en open Oergong

Vanwege de coronamaatregelen zijn de Open kerk en Oergong op zaterdagmiddagen tijdelijk niet mogelijk. Wanner het weer mag, wordt dat via Onderweg en het sandwichbord aan de straat ge-communiceerd. Dan kunt u weer lezen: De kerk en Oergong zijn open! Loop maar naar binnen, kijk om je heen en voel en proef de sfeer. Bekijk onze wisselende tentoonstellingen.
Bij Open kerk en Oergong zijn twee vrijwilligers aanwezig om de mensen te ontvangen. Soms is het heel rustig, soms zijn er ook aardig wat bezoekers; soms willen ze alleen even rondkijken, puur uit nieuwsgierigheid en soms heb je een goed gesprek. Wie mee wil draaien in het vrijwilligersrooster kan zich opgeven bij Henk Ronner.
Ook doen we ieder jaar 's zomers mee met het Fryske Tsjerkepaad. 

Kleine Oecumene
Al enkele jaren werken we af en toe samen met de Remonstranten, de Lutheranen en de Vrijzinnige Gelovigen in de werkgroep ‘de kleine oecumene’.

(laaste update 16 januari 2021)

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl