> jeugdwerk

Jeugdwerk

Kinderoppas

Op de zondagochtenden is er, als er geen ’Kiezeltjes’ is, kinderoppas voor kinderen van 0-6 jaar op de bovenste verdieping van het gebouw naast de kerk. Voor de kinderen is het een vertrouwde ruimte, waar ze zich goed kunnen vermaken. Een aantal personen verzorgt per toerbeurt de oppas. Het aantal aanwezige kinderen varieert van twee tot vijf. Als de groep te groot is, wordt aan één van de ouders gevraagd te ondersteunen bij de oppas. Er worden o.a. spelletjes gedaan en verhaaltjes verteld. Er wordt ook getekend en gezongen. Tijdens de collecte (voor het slotlied) kunnen de ouders de kinderen ophalen, om samen het slot van de dienst mee te maken. In de zomervakantie, als de ‘Kiezeltjes’ afwezig zijn, doen we ons best om alle zondagen kinderoppas te bieden. Als dat niet lukt wordt één van de ouders gevraagd op te passen (kijk voor data in 'Onderweg').

 

De Kiezeltjes

De Kiezeltjes is een groep voor de allerjongsten: de nul- tot zesjarigen. Vanaf begin september komen zij elke twee weken samen in de bovenste ruimte naast de kerk. De vieringen komen uit ‘Kom in de kring’, een prachtige projectmap, speciaal ontworpen voor deze leeftijdsgroep. In elke viering staat een zorgvuldig gekozen prentenboek centraal waarin een bepaald thema wordt behandeld. Tijdens de vieringen komen de doos met verrassing (elke keer weer spannend), expressie (vaak een knutsel of een spel) en het gebed aan de orde. Tijdens de collecte halen de ouders de kinderen op, zodat zij het einde van de dienst meemaken. 


Keien-Westhill
Vanaf begin september tot in juni is er voor de kinderen van 6 tot 12 jaar op zondag om 10.00 uur zondagsschool. Als groot geworden Kiezels, noemen de kinderen zich Keien. Er worden verhalen verteld, er wordt gezongen en aan expressie gedaan. Vanaf eind oktober wordt er druk geoefend voor de dienst op Kerstavond die traditiegetrouw door de kinderen wordt ingevuld. In deze periode komen we wekelijks bij elkaar.

De kinderen nemen fruit mee, waarmee een fruitmand wordt gevuld. Deze mand gaat naar een ziek gemeentelid of een zieke in de omgeving van één van de kinderen. Er wordt ook geld ingezameld voor SOS-kinderdorpen.
Als leidraad gebruikt de leiding de methode 'Bonnefooi'. Daarnaast wordt er gewerkt uit het blad 'Alef'. Onze doelstelling is drieledig:

  • De geloofscomponent: kinderen kennis laten maken met de Bijbelse verhalen. De verhalen worden gevolgd door expressie, spel en/of een gespreksthema.
  • De sociale component: een veilige plek bieden binnen de gemeente, waar het kind gekend en geaccepteerd wordt.
  • De doopsgezinde component: kinderen betrekken bij de kerkdiensten door hetzelfde Bijbelverhaal als uitgangspunt te nemen.

Verder wonen de kinderen het begin van de zondagse kerkdienst bij en zijn ze aanwezig bij de diensten met doop en belijdenis, huwelijk en kinderdankzegging.


Jeugdgroep (12-18 jaar)

De Jeugdclub komt één keer per maand (op een woensdagavond) samen in het gemeentecentrum van onze vermaning. Na een welkom beginnen we met een maaltijd, gevolgd door een lekker toetje, waarna we beginnen met het avondprogramma. Het programma is iedere keer anders: denk aan een actieve avond, creatief, presentatie, verhalen, veel lol, maar ook wel serieus. Oftewel het is nooit saai.
Wat we het komende seizoen gaan doen? Dat is nog een verrassing …
Ben je nieuwsgierig? Kom dan naar de jeugdclub!


jeugdwerk

jongeren

kiezeltjes

zondagschool

westhill

keien

jeugdgroep

puber

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl