> jeugdwerk

Jeugdwerk

Kinderoppas

Een keer in de twee weken is er kinderoppas voor kinderen van 0-6 jaar op de bovenste verdieping van het gebouw naast de kerk. Voor de kinderen is het een vertrouwde ruimte, waar ze zich goed kunnen vermaken. Een aantal personen verzorgt per toerbeurt de oppas. Het aantal aanwezige kinderen varieert van twee tot vijf. Als de groep te groot is, wordt aan één van de ouders gevraagd te ondersteunen bij de oppas. Er worden o.a. spelletjes gedaan en verhaaltjes verteld. Er wordt ook getekend en gezongen.
Tijdens de collecte (voor het slotlied) kunnen de ouders de kinderen ophalen, om samen het slot van de dienst mee te maken.
Omdat de ‘Kiezeltjes’ tijdelijk zijn gestopt, gaan we ons best doen om elke zondag kinderoppas te bieden. 
Als dat niet lukt wordt één van de ouders gevraagd op te passen. .

 

De Kiezeltjes

De Kiezeltjes is een groep voor de allerjongsten: de nul- tot zesjarigen. Helaas is deze groep tijdelijk inactief omdat er momenteel te weinig kleine kinderen op zondag in de kerk zijn. 


Keien-Westhill

Vanaf begin september tot in juni is er voor de kinderen van 6 tot 12 jaar op elke eerst zondag van de maand om 10.00 uur zondags-school. Als groot geworden Kiezels, noemen de kinderen zich Kei-en. Er worden verhalen verteld, er wordt gezongen en aan ex-pressie gedaan. Vanaf eind oktober wordt er druk geoefend voor de dienst op kerstavond die traditiegetrouw door de kinderen wordt ingevuld. In deze periode komen we wekelijks bij elkaar.
De kinderen nemen fruit mee, waarmee een fruitmand wordt gevuld. Deze mand gaat naar een ziek gemeentelid of een zieke in de omgeving van één van de kinderen. Er wordt ook geld ingeza-meld voor SOS-kinderdorpen.
Onze doelstelling is drieledig: De geloofscomponent: kinderen kennis laten maken met de Bijbelse verhalen. De verhalen wor-den gevolgd door expressie, spel en/of een gespreksthema. De sociale component: een veilige plek bieden binnen de gemeente, waar het kind gekend en geaccepteerd wordt. De doopsgezinde component: kinderen betrekken bij de kerkdiensten door het-zelfde Bijbelverhaal als uitgangspunt te nemen.
Vlak voor het einde van de dienst komen de kinderen in de kerk en ze zijn aanwezig bij de diensten met doop en belijdenis, huwelijk en kinderdankzegging.

Jeugdgroep (12-18 jaar)

It kin oars!
Het kan anders!

Dit seizoen willen we met de jeugdclub beginnen op de tuin van Snakkerburen. Dit bezoek zet de toon van het komende seizoen. Wanneer we meer rekening met het wereldwijde klimaat en het milieu willen houden moeten we dicht bij huis beginnen. Pieter maakt onze maaltijden vaak klaar met gerechten van deze bijzondere buurttuin. We gaan daar kijken en proeven.
Dit seizoen staat in het teken van: het kan anders / It kin oars.
Van de jongeren verwachten we ook een eigen inbreng, bijvoorbeeld bij de adventsmaaltijd van 11 december. 
De jeugdclub komt 1x per maand samen op de woensdagavond, er is een gevarieerd programma, die soms plaats vindt op de Wirdumerdijk en soms op een andere locatie.
Wanneer:  Derde woensdagavond van de maand, van 18.00-20.30 uur


Ben je nieuwsgierig? Kom dan naar de jeugdclub!


jeugdwerk

jongeren

kiezeltjes

zondagschool

westhill

keien

jeugdgroep

puber

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl