> jeugdwerk

Jeugdwerk

Kinderoppas

Een keer in de twee weken is er kinderoppas voor kinderen van 0-6 jaar op de bovenste verdieping van het gebouw naast de kerk. Voor de kinderen is het een vertrouwde ruimte, waar ze zich goed kunnen vermaken. Een aantal personen verzorgt per toerbeurt de oppas. Het aantal aanwezige kinderen varieert van twee tot vijf. Als de groep te groot is, wordt aan één van de ouders gevraagd te ondersteunen bij de oppas. Er worden o.a. spelletjes gedaan en verhaaltjes verteld. Er wordt ook getekend en gezongen.
Tijdens de collecte (voor het slotlied) kunnen de ouders de kinderen ophalen, om samen het slot van de dienst mee te maken.
Omdat de ‘Kiezeltjes’ tijdelijk zijn gestopt, gaan we ons best doen om elke zondag kinderoppas te bieden. 
Als dat niet lukt wordt één van de ouders gevraagd op te passen. .

 

De Kiezeltjes

De Kiezeltjes is een groep voor de allerjongsten: de nul- tot zesjarigen. Helaas is deze groep tijdelijk inactief omdat er momenteel te weinig kleine kinderen op zondag in de kerk zijn. 


Keien-Westhill

Vanaf begin september tot in juni is er voor de kinderen van 6 tot 12 jaar op elke eerst zondag van de maand om 10.00 uur zondags-school. Als groot geworden Kiezels, noemen de kinderen

 zich Kei-en. Er worden verhalen verteld, er wordt gezongen en aan ex-pressie gedaan. Vanaf eind oktober wordt er druk geoefend voor de dienst op kerstavond die traditiegetrouw door de kinderen wordt ing

evuld. In deze periode komen we wekelijks bij elkaar.

De kinderen nemen fruit mee, waarmee een fruitmand wordt gevuld. Deze mand gaat naar een ziek gemeentelid of een zieke in de omgeving van één van de kinderen. Er wordt ook geld ingeza-meld voor SOS-kinderdorpen.
Onze doelstelling is drieledig: De geloofscomponent: kinderen kennis laten maken met de Bijbelse verhalen. De verhalen wor-den gevolgd door expressie, spel en/of een gespreksthema. De sociale component: een veilige plek bieden binnen de gemeente, waar het kind gekend en geaccepteerd wordt. De doopsgezinde component: kinderen betrekken bij de kerkdiensten door het-zelfde Bijbelverhaal als uitgangspunt te nemen.
Vlak voor het einde van de dienst komen de kinderen in de kerk en ze zijn aanwezig bij de diensten met doop en belijdenis, huwelijk en kinderdankzegging.

Jeugdgroep (12-18 jaar)

Een nieuwe start! Dat is waar we dit seizoen op zullen focussen.
Op het moment zorgen de ontwikkelingen in de wereld dat we het dagelijkse leven op een andere manier moeten aanvliegen. Er wordt gesproken over het nieuwe normaal. En zoals bij alles wat nieuw is, is er een startpunt. Een moment waarop je het nieuwe verwelkomt in je leven. Maar hoe ziet dat nieuwe er dan uit? En hoe willen we dat het eruit ziet? Wat kunnen wij als jeugd bijdragen aan deze nieuwigheid die wij overal om ons heen ervaren? Deze vragen en meer worden op een actieve en inspirerende manier bespreekbaar gemaakt tijdens de jeugdavonden. De jeugdclub komt 2 keer per maand samen, namelijk op de eerste en derde woensdag van de maand. Er is een gevarieerd programma waar de jeugd ook inspraak in heeft. Soms komen wij samen in het gemeentecentrum aan de Wirdumerdijk en soms op een andere locatie. 
Wanneer: Eerste en derde woensdag van de maand van 18:00 tot 20:30. 

 

20’ers
Eens per maand ontmoeten we elkaar als 20’ers in het gemeentecentrum. Tijdens deze avonden zullen thema’s die de groep zelf aandient centraal staan. Waar wil jij het over hebben? Wat vind jij belangrijk en waarom? Denk aan maatschappelijke thema’s, Bijbelse vragen of andere ontwikkelingen in hun leven die zij bespreekbaar willen maken. De thema’s die de groep naar voren brengt zullen ter inspiratie dienen voor de volgende bijeenkomst waarbij we op een creatieve, actieve en inspirerende manier dit thema gaan uitdiepen. De avond zal veelal starten met een gezamenlijke maaltijd waarna er een programma volgt.
Wanneer: Derde dinsdag van de maand van 18:30 – 20:30

Aanmelden en nadere informatie: jeugdwerker@dgleeuwarden.org

In september 2020 is er binnen onze gemeente een twintigers-groep opgericht. Deze twintigersgroep komt één keer in de maand samen. Uiteraard wordt ons dit nu moeilijk gemaakt door de lock-down. Online kunnen we nog samenkomen, maar het is niet het-zelfde. Tijdens de laatste bijeenkomst werd er opgemerkt dat dat natuurlijk niet alleen zo is voor ons, maar voor iedereen in de gemeente. We missen elkaar. We missen de ontmoetingen. De gesprekken. Natuur-lijk is er de dienst op zondagochtend die we online kunnen kijken waar we erg blij mee zijn. Die een vorm van verbroedering brengt. Als twintigers willen wij hier een steentje aan bijdragen en ook een dergelijk verbroederingsmoment creëren. Wij hebben daarom een voorleesboek opgenomen. Het boek bestaat uit tien verschillende (Bijbelse) verhalen, psalmen, gedichten en zelfs een lied. Het zijn verhalen die wij als inspirerend, mooi en vrolijk ervaren. Verhalen die hoop geven. Wij willen daarom onze verhalen graag met jullie delen. Het voorleesboek wordt als audiobestand met de rondzend-brief meegestuurd. Voor de mensen die de rondzendbrief op papier ontvangen wordt een cd gebrand, zodat ook zij de verhalen kunnen beluisteren.
Helaas is het bestand te groot voor op de website, maar ieder die dit graag zou willen onrvangen kan deze link aanklikken. Stuur dan een aan de webmaster en naar de verhalen. Je krijg je het dan toegestuurd, zodat het ook op die manier te vinden en te beluisteren is. Wij wensen jullie veel luister plezier!
Hartelijke groet, De twintigersgroep

laatste update 3/3/2021


jeugdwerk

jongeren

kiezeltjes

zondagschool

westhill

keien

puber

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl