> gemeente met elkaar > andere activiteiten

Andere activiteiten

Taizé-zangavonden

Kenmerkend voor de oecumenische Taizé-vieringen zijn het zingen van korte meditatieve liederen die vaak herhaald worden en de stilte. Het zingen wordt begeleid door gitaar, fluit, cornet en andere instrumenten. Na afloop gaat ieder in stilte naar huis of ontmoet elkaar  onder genot van koffie/thee. 
Organisatie: Nynke Beekman, Conrad Hendriks, Tjitske Hiemstra, Tori Kelly en Jelle Waringa.
Data: zondag 26 sept., 24 okt., 5 dec. 2021 en 30 jan. 13 maart, 22 mei 2022
Tijd: 19.30-20.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk

Toegang vrij, vrijwillige bijdrage in de kosten.

 

Korte viering op vrijdag/marktdag

Elke vrijdag is er van 12.30 – 13.00 uur een moment om stil te staan in Oergong, ons Huis van Bezinning en Bezieling. Dit meditatieve moment bestaat uit muziek, een korte tekst, stilte en het aansteken van een lichtje met een vaak gesproken (gebeds)intentie.  Dit half uur wordt ervaren als ‘een rustmoment in de drukke week’ ofwel ‘een waardevol moment van samenzijn in geloof’.  
Leiding: br. Jan Altenburg, zr. Minke van der Meulen-Heide en ds. Tjitske Hiemstra
Data: elke vrijdag van 12.30 -13.00 uur, momenteel in de kerk. Als dat weer mogelijk is, wat betreft 1,5 meter afstand, proberen we weer in Oergong samen te komen.


Belangstellendenavond


“Wat voor gemeente zijn we vandaag?” We baseren op tien kenmerken, die gegroeid zijn vanuit het rijke doperse verleden. We kijken ook naar een DVD over Menno Simons. Bent u pas belangstellende of denkt u erover na om dat te gaan worden? U bent van harte welkom op donderdag 2 september van 19.30 – 21.30 uur in de kerkenraadskamer. Opgave bij de predikanten Tjitske Hiemstra of Roelof Akse. 

 

Iona-zangmiddag met Keltisch-Christelijke liederen

Liederen vanuit de Keltisch-Christelijke Iona-spiritualiteit geven veel inspiratie en verdieping. Op deze zondagmiddag voor Valentijnsdag zingen we diverse liederen rond de liefde van God en mensen in het Engels, Fries en Nederlands. René Silvis (huidig predikant van Venlo) neemt sinds jaren weer de zangleiding op zich. Hij is zeer vertrouwd met Iona-liederen en hun wijze van zingen. Muzikale begeleiding: Arjen Nauta.
Organisatie: Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra
Datum: zondag 13 februari 2022
Tijd: 15.00 uur met een viering om 17.00 uur
Plaats: Kerk
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage in de kosten .

 

Lezingen

 

worden binnenkort binnen de nieuwe gebruiksregels weer opgestart. 

 

(laatste update 28 juli 2020)


lezingen

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl