> gemeente met elkaar > andere activiteiten

Andere activiteiten

Taizé-gebeden      
Kenmerkend voor vieringen in de traditie van Taizé zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk aan te leren en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door gitaar, fluit, cornet en andere instrumenten. Een Taizéviering is oecumenisch en staat open voor iedereen die wil komen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee. Woensdag 17 oktober is het Taizé-gebed samen met de reünie van de jongeren van Comenius, die begin juli met een grote groep naar Taizé geweest zijn.

Data:   Zondag 9 sep, woensdag 17 okt, zondag 9 dec, 13 jan, 10 mrt en 19 mei 

Tijd:    19.30-20.30 uur

Plaats: Doopsgezinde kerk

Toegang vrij, vrijwillige bijdrage in de kosten (2018-2019)

 

Korte viering op vrijdag/marktdag
Elke vrijdag is er van 12.30 – 13.00 uur een korte viering in Oergong. Deze viering bestaat uit muziek, lezen van een meditatieve tekst, stilte van vijf minuten en opnieuw muziek. De ene keer verlaat men daarna in stilte de ruimte, een andere keer ontstaat er een gesprek over het gelezen gedeelte.


Belangstellendenavond
We nodigen nieuwe belangstellenden uit om samen te komen, kennis te maken met ons rijke doperse verleden en stil te staan bij hoe we denken over onze gemeente van vandaag en in de toekomst aan de hand van 10 doperse kenmerken. We bekijken samen de DVD uit het jubileumjaar over Menno Simons. Bent u pas belangstellende van onze gemeente of wilt u dat misschien worden? U bent van harte welkom op donderdag 6 september 2018. Informatie over de oriëntatiekring is op deze avond ook verkrijgbaar.
Datum: Donderdag 6 september 2018 om 19.30-21.30 uur

 

Iona-zangmiddag met Keltisch-Christelijke liederen
Liederen uit Iona inspireren en troosten veel mensen. Er zijn er intussen al veel in het Fries en in het Nederlands vertaald. Een flink aantal is ook in het Nieuwe Liedboek opgenomen. Op deze zondagmiddag voorafgaande aan de veertigdagentijd zingen we diverse soorten liederen. We zingen in het Engels, Fries en Nederlands. De middag wordt rond 17.00 uur afgesloten met een korte viering. Jannie Geertsma neemt de zangleiding op zich. Muzikale begeleiding: Arjen Nauta en enkele instrumentalisten.
Datum: Zondag 10 februari 2019;
Tijd:     15:00 tot 17:00 uur
Plaats:  Vermaning
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage in de kosten.


Lezing door ds. Wieteke van der Molen over de Bijbel in deze tijd

‘Waarom niet gewoon een ander goed boek?’ Wat doet een stukgelezen boek uit een totaal andere tijd en cultuur nog in de onze? Heeft de Bijbel nog gezag, nog betekenis? Is het dubieus, noodzakelijk, arbitrair, achterlijk of juist verheffend om in deze tijd de Bijbel als uitgangspunt te nemen voor een manier van leven? Wieteke van der Molen bespreekt dit aan de hand van haar eigen persoonlijke overwegingen. 

Wieteke van der Molen (1975) is doopsgezind predikant en daarnaast directeur van het Doopsgezind Broederschapshuis Dopersduin. Bij de Doperse Cursus in Elspeet geeft ze ‘Inleiding in de Bijbel’ (basiscursus) en ‘Teksten rondom geweld en vrede’ (vervolgcursus). Ze promoveerde in 2008 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een dissertatie over de ban in het Oude Testament. 

Datum:          Donderdag 11 oktober
Tijd:              19.30-21.30 uur
Plaats:           Vermaning
Kosten:          € 5,-

 

Lezing door Ben Claessens: De essentie van de spirituele Leer

Een spiritueel bewustzijn is niet gebonden aan of het alleenrecht van een levensbeschouwing. Spirituele groei is het geboorterecht van elk individu, het is het proces van her-eniging van de mens met de Al-omvattende Scheppingskracht. De essentie van de Leer is de essentie van dit bestaan, van de mystieke plaats en dit ogenblik waar we zijn. De Engelse mystica Evelynn Underhill zei: ’Onder al ons denken en doen hangt het Scheppende Universele.’ 

Ben Claessens (1956) is werkzaam bij een kennis- en informatieplatform voor het beroepsonderwijs. Hij is zenmonnik en begeleidt groepen, workshops zen en christelijke mystiek en retraites in het reguliere programma van het Stiltecentrum van de Benedictijner St. Willibrords­abdij in Doetinchem.

Datum:          Donderdag 8 november
Tijd:               20.00-22.00 uur
Plaats:            Vermaning
Kosten:           € 5,-

 

Lezing door Hein Stufkens
Op donderdagavond 21 maart 2019 komt Hein Stufkens naar Leeuwarden met een lezing over zijn boek ‘De grondwet voor geluk’ (2016).
De lezing van Hein Stufkens heeft als invalshoek de beroemde Bergrede uit het evangelie van Matteüs. Volgens Erasmus bevat deze tekst ‘de filosofie van Christus’, en volgens velen vormt ze het hart van de christelijke spiritualiteit. In deze lezing laat de spreker naar aanleiding van zijn boek zien, dat de Bergrede een urgente boodschap is voor onze tijd en niets minder dan een oproep tot een spirituele revolutie. Ook maakt hij met tal van citaten uit andere religieuze en filosofische tradities duidelijk hoe universeel en actueel deze woorden van Jezus zijn.
Die Bergrede is een revolutionaire tekst, die door de eeuwen heen velen heeft geďnspireerd, onder wie Tolstoj en Mahatma Gandhi. Maar het is ook een tekst die op veel weerstand stuitte. Op allerlei manieren hebben theologen en machthebbers geprobeerd de inhoud ervan onschadelijk te maken. Alleen als steeds meer individuen beseffen dat echt geluk niet ligt in de bevrediging van de eindeloze begeerten van het ego, kan er een grote omwenteling in het bewustzijn en daarmee in de samenleving komen. De omwenteling die zo’n spirituele revolutie van ons vraagt is samen te vatten in deze twee Engelse woorden: van selfishness naar selflessness, van ik-gerichtheid naar ik-loosheid.
Hein Stufkens (1947) is filosoof, (zen)leraar, dichter en auteur van tal van boeken op het grensvlak van filosofie, religie en dieptepsychologie. Zijn inspiratie vindt hij in de mystieke tradities van het christendom en van andere grote spirituele stromingen, met name het (zen) boeddhisme, en in de psychologie met een ziel, met name het werk van C.G. Jung.
Hij woont en werkt, samen met zijn echtgenote, de Sacred Dance docente Brigitte Stufkens-Geerlings, in het door hen gestichte cursus- en bezinningscentrum La Cordelle te Cadzand (www.lacordelle.nl).

Datum: Donderdag 21 maart 2019 om 19.30-21.30 uur
Plaats: Vermaning 
Kosten: € 5,- 

(laatste update sept 2018)


koor

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl