> gemeente met elkaar > andere activiteiten

Andere activiteiten

Taizé-gebeden      
Kenmerkend voor vieringen in de traditie van Taizé zijn het zingen van meditatieve liederen en stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk aan te leren en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door gitaar, fluit, cornet en andere instrumenten. Een Taizéviering is oecumenisch en staat open voor iedereen die wil komen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee. Dinsdag 29 oktober is het Taizé-gebed samen met de reünie van de jongeren van Comenius, die in juli met een grote groep naar Taizé geweest zijn.

Data:   Zondag 1 september, dinsdag 29 okt, zondag 1 dec, 26 jan (2020), 29 maart en 17 mei 

Tijd:    19.30-20.30 uur

Plaats: Doopsgezinde kerk

Toegang vrij, vrijwillige bijdrage in de kosten (2019-2020)

 

Korte viering op vrijdag/marktdag
Elke vrijdag is er van 12.30 – 13.00 uur een korte viering in Oergong. Deze viering bestaat uit muziek, lezen van een meditatieve tekst, stilte van vijf minuten en opnieuw muziek. De ene keer verlaat men daarna in stilte de ruimte, een andere keer ontstaat er een gesprek over het gelezen gedeelte.


Belangstellendenavond
We nodigen nieuwe belangstellenden uit om samen te komen, kennis te maken met ons rijke doperse verleden en stil te staan bij hoe we denken over onze gemeente van vandaag en in de toekomst aan de hand van 10 doperse kenmerken. We bekijken samen de DVD uit het jubileumjaar over Menno Simons. Bent u pas belangstellende van onze gemeente of wilt u dat misschien worden? U bent van harte welkom op donderdag12 september 2019. Informatie over de oriëntatiekring is op deze avond ook verkrijgbaar.
Datum: Donderdag 12 september 2019 om 19.30-21.30 uur

 

Iona-zangmiddag met Keltisch-Christelijke liederen
Liederen uit Iona inspireren en troosten veel mensen. Er zijn er intussen al veel in het Fries en in het Nederlands vertaald. Een flink aantal is ook in het Nieuwe Liedboek opgenomen. Op deze zondagmiddag voorafgaande aan de veertigdagentijd zingen we diverse soorten liederen. We zingen in het Engels, Fries en Nederlands. De middag wordt rond 17.00 uur afgesloten met een korte viering. Jannie Geertsma neemt de zangleiding op zich. Muzikale begeleiding: Arjen Nauta en enkele instrumentalisten.
Datum: Zondag 16 februari 2020;
Tijd:     15:00 tot 17:00 uur
Plaats:  Vermaning
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage in de kosten.

Lezingen

Lezing door Leo Fijen
Lessen in loslaten, leven met hoop en vertrouwen.
Op zondagmiddag 1 maart 2020 zal Leo Fijen een lezing houden in onze vermaning over lessen in loslaten en leven met hoop en vertrouwen. Twee thema’s op basis van de herziene versie van ‘De reis van je hoofd naar je hart’ (2004) gecombineerd met zijn laatste boek ‘Succesverhalen in de Kerk’ (2019), waarin hij schrijft over dertig Katholieke en Protestantse plekken uit alle delen van ons land én Vlaanderen. Hij beschrijft nieuwe initiatieven van mensen die hoop en vertrouwen geven. Bijzonder is dat onze Doperse gemeente en Oergong ook aan bod komen als verhaal 14: ‘Stilteplek van kerk in hartje Leeuwarden’.
Leo Fijen is tv-presentator, eindverantwoordelijk voor Levensbeschouwing binnen KRO-NCRV en directeur van de katholieke uitgeverij Adveniat. Hij is schrijver van vele boeken rond persoonlijk geloof en levensvragen.
Datum:  Zondag 1 maart 2020 
Tijd:  15.00-17.00 uur
Plaats:  Vermaning
Kosten:  € 5,-

Voorstelling: Bonhoeffer – Wie ben ik?

Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Dan vieren wij de vrijheid. Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor die vrijheid.
Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud. Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela. In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag.
In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling "Bonhoeffer – Wie ben ik?" volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord leeft op de vraag ‘wie ben ik?’. Hij speelt samen met violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.
Datum:  Vrijdag 17 april 2020
Tijd:  20.00-21.15 uur (zonder pauze)
Plaats:  Vermaning
Kosten:  € 10,-

 

 

(laatste update 29 oktober 2019)


lezingen

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl