> over ons > contact

Informatie in het kort

Kerkenraad
De voorzitter van de kerkenraad is Zr G. Koning. Het secretariaat is te bereiken op emailadres: info@dgleeuwarden.org.


Diensten
Elke zondag om 10.00 uur houden we onze diensten in onze Vermaning (kerk) aan de Wirdumerdijk 18 in Leeuwarden.


Kosterij
Br. Appie Vellinga 
Wirdumerdijk 18 
8911 CD Leeuwarden 
(058) 212 40 73 
Email:  koster-dgl@kpnmail.nl

De kosterij is op maandag gesloten.


Predikanten
Zr Tj. Hiemstra: email: tj.hiemstra@hetnet.nl
Br. R. Akse: email: renl.akse@upcmail.nl


Financiële gegevens
ING Bank: IBAN NL63INGB0000865678
Rabobank: IBAN NL30RABO0107599384 
t.n.v. Boekhouder Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden


Onderweg
Kopy voor Onderweg kan voor de vijftiende van de maand - het liefst als bijlage bij een e-mail - verzonden worden aan: 

Redactie Onderweg 
p/a Wirdumerdijk 18 
8911 CD Leeuwarden 
E-mail: onderweg@dgleeuwarden.org


Website
Bent u gemeentelid of oud-gemeentelid van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden, regelmatig bezoeker van de diensten in de doopsgezinde Vermaning Leeuwarden of anderszins verbonden met de gemeente, dan kunt u een inlogcode aanvragen voor het interne gedeelte van deze website via een van de volgende mailadressen: webmaster@dgleeuwarden.org of helpdesk@ligare.info.


contact

kerkenraad

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl