> gemeente met elkaar > gespreksgroep goutum

Gespreksgroep Goutum

De gespreksgroep Goutum komt twee keer in het najaar en twee keer in het voorjaar bijeen bij een van de leden thuis. Dat gebeurde het afgelopen jaar in Goutum of Blessum. Er kwamen gemiddeld zo’n 12 leden, vrienden en belangstellenden. Wie wil kan om half zeven komen om onder het genot van een bord soep en zelf meegenomen brood bij te praten. Anderen komen kwart voor acht, wanneer het gesprek ‘echt’ begint.

Het afgelopen seizoen hebben verschillende leden hun belijdenis voorgelezen en hierover is van gedachten gewisseld. Martha Bakker heeft de gesprekken begeleid, maar kon helaas door ziekte de laatste twee bijeenkomsten niet aanwezig zijn. 

Het is de bedoeling om het komende seizoen te starten op 19 

september met een samenkomst en wandeling bij ‘Nijkleaster’ te Jorwert. Het thema zal zijn ‘ontmoeten’.

Mogelijk wordt ‘ontmoeten’ ook het thema voor de rest van de bijeenkomsten voor 2018/2019.



Terug naar gespreksgroepenoverzicht 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl