> gemeente met elkaar > gesprekskringen

Gesprekskringen

In onze gemeente zijn er de volgende gesprekskringen (2019_2020):

Avondzusterkring
Het staat in de planning om in het seizoen 2019-2020 negen keer bij elkaar te komen op de tweede woensdag van de maand. We starten op woensdag 11 september. De eerste en laatste keer eten we gezamenlijk, waarvoor we om 18:00 uur bijeenkomen. De andere keren starten we om 19.30 uur. Om half tien sluiten we af met een lied. 
De thema’s zijn weer met elkaar bedacht en worden ook deels door ons zelf uitgevoerd. Het gaat erom, dat we naast dat we het druk hebben binnen de gemeente, ook een keer in de maand met elkaar en voor ons zelf met thema’s onderzoeken hoe we zelf individueel en/of als zusters denken over bepaalde onderwerpen. Delen en ontvangen en heerlijk gezellig bijpraten. 
Mocht je tot nu toe niet deelnemen aan onze kring en je als zuster of belangstellende graag aan wilt sluiten, ben je van harte welkom. Meld je dan aan als lid van de Avondzusterkring. Kosten per seizoen zijn € 20,- Mocht je maar één of twee keer komen dan is het € 5,- per keer.
Contactpersoon van de Avondzusterkring is Minke van der Meulen-Heida 

Bijbelkring op donderdagochtend
We beginnen dit seizoen met het bekijken en bespreken van enkele psalmen, deze worden gekozen uit het aanbod van de zomertentoonstelling. Voor november en december is het voorstel om de adventsdienst van zondag 22 december voor te bereiden (4e advent).
In januari 2020 beginnen we vervolgens aan een nieuwe cyclus, die we met elkaar zullen afspreken. We proberen het seizoen af te ronden met een thematisch uitstapje.
Op die manier hebben we eerder de synagoge van Enschede bezocht en in 2019 de communiteit van Oudezijds 100 in Amsterdam.
Van harte welkom bij deze kring, voel u vrij om aan deze groep deel te nemen. Het samen lezen en bestuderen van Bijbelverhalen is boeiend en onze drempel is laag!
Data: 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december, 2 of 9 januari (in overleg), 6 februari, 5 maart, 2 april en 7 mei.
Tijd:  10.00-11.30 uur
Plaats:  Kerkenraadskamer
Contact:  Ds. Roelof Akse en zr. Elly Boltjes-van der Wal

Dertigers/veertigersontmoeting (25-50 jaar)
Eens per twee maanden ontmoeten we elkaar als dertigers en veertigers op vrijdagavond. We starten soms met een maaltijd, waarbij ieder zelf iets meeneemt. Andere keren komt meteen  het onderwerp aan bod, wisselend voorbereid door deelnemers. Arjen Nauta begeleidt ons, als we willen zingen bij de piano (veelal zijn dat Iona- en/of Taizéliederen). Een dertiger zegt over deze groep: ‘Een fijne ontmoeting met leeftijdsgenoten te midden van alle drukte. Even stil staan bij de dingen die echt belangrijk zijn. Het is goed om met elkaar te praten en aan elkaar te groeien’. 
Op de eerste vrijdagavond (27 sept.) gaan we in gesprek over de Jakobsladder (Genesis 28: 10-22) n.a.v. Rebible, ontdekking van vergeten verhalen, geschreven door Inez van Oord.
Informatie:  Tjitske Hiemstra en Oane Dijkstra
Data: 27 september, 15 november, 17 januari 
en verder in overleg
Tijd:  19.30-21.30 uur
Plaats: Gemeentecentrum, soms deels in de kerk of Oergong 

Broederkring
Sinds 18 September 1935 ( dus nu 84 jaar jong) kent de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden een broederkring. Grote stimulator daartoe was de uit Sneek gekomen br. W. Zwolle. Merkwaardig, dat men een ondergrens had qua leeftijd: pas vanaf 35 jaar was men welkom, jonger niet … Wij houden niet van leeftijdsdiscriminatie, alles wat man is, is welkom. Of wij zover zouden gaan als de Alkmaarse broederkring die jarenlang een zuster als lid had …? 
Er is een varend overleg geweest tussen de een aantal broeders, uit andere hoeken van Friesland, die het bestuur vormen van de LFDB (Landelijke Federatie van Doopsgezinde Broederkringen) over de op de laatste zaterdag van oktober te houden LFDB dag, in Heerenveen. 
‘Leeuwarden’ heeft de gewoonte van 16.00-18.00 uur, samen te komen in het Gemeentecentrum, op de tweede dinsdag van de maand, en dan na afloop samen te eten aldaar. 
De eerste keer van samenkomst is dus de tweede dinsdagmiddag van september, dat is 10 september, om 16.00 u. Van harte uitgenodigd en welkom. De maaltijd zal toebereid worden! Maar door wie (en wat we eten), is nu nog onbekend! Wilt u zich opgeven bij Harmen Ament als u zou willen blijven warm eten? 
email: harmennel@doopsgezind.nl? Of mondeling als u mij tegen het lijf loopt. 
Zo'n eerste bijeenkomst vertellen we elkaar wat we gedaan hebben c.q. hadden willen doen, en wat we komend winterseizoen graag aan de orde zouden willen stellen. Er komt ook wel eens een spreker van ‘buiten’, maar meestal nemen wij zelf een keer voor onze rekening. Als de broeders dat goed vinden zou ik bijv. eens willen spreken over ‘vakantie? Waarom?’ Volgens mij zijn mijn grootvaders nauwelijks ooit op vakantie geweest. Waai gerust aan! 
Namens de broederkring, H.Th.Ament
Contact: Br. A. Kamman 
Data: Elke 2e dinsdag van de maand, vanaf 10 september
Tijd: 16.00 uur gesprek 
 Ca. 17.30 uur maaltijd 
Plaats: Gemeentecentrum 

Nieuwe Collegianten 
Wij zijn een kritische, relativerende en tolerante groep van ongeveer acht tot tien zusters en broeders van onze gemeente, die maandelijks van september/oktober tot en met april bij elkaar komen op een donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Afgelopen seizoen hebben we gesproken over het boekje ‘Professor, bestaat God?’. Dit boekje van Peter Barthel nodigt uit om bij jezelf te rade te gaan, hoe je tegen God, religie en de rol van de kerk in onze samenleving aankijkt. En … je kunt van elkaar leren, want luisteren is wel zo belangrijk als spreken! 
Welkom bij onze gespreksgroep. De data worden in Onderweg aangegeven.
Contactpersoon:  Frieda de Nie
Data:  elke 3e donderdag van de maand, vanaf 19 september
Tijd:  10.00-12.00 uur
Plaats:  Kerkenraadskamer

Oriëntatiekring 
Deze groep geeft belangstellenden de mogelijkheid om samen op zoek te gaan naar wat geloven voor hen betekent. Hiernaast komen facetten van de doopsgezinde identiteit en geschiedenis aan de orde. Geloven is een persoonlijke keuze; twijfel en aarzeling horen daar bij. Geloven is als een liefdesrelatie, een (aan)geraakt worden. Geloven is eerst en vooral een relatie hebben met God en met elkaar, waarin groei zit en toekomst. Wat betekenen voor ons God, Jezus, Heilige Geest en samen gemeente-zijn? 
Aanstaande leden en vrienden kunnen zich in deze groep voorbereiden op het schrijven van een eigen belijdenis met/zonder doop. Als leidraad voor de gesprekken gebruiken we het geloofsboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten, wat de titel draagt ‘Aangeraakt door de Eeuwige’ en is verschenen onder redactie van ds. G.J.J. van Hiele (verkrijgbaar bij ds. Hiemstra). 
Leiding en informatie:  ds. Tj. Hiemstra en ds. R. Akse
Data: donderdag 19 september, 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december, 9 en 30 januari, 13 en 27 februari, 12 en 26 maart, vrijdag 3 april: avond met de kerkenraad. Palmzondag valt in 2020 op 5 april 
Tijd:  19.30-21.30 uur
Plaats:  Kerkenraadskamer 

Gespreksgroep Goutum
De gespreksgroep Goutum komt in totaal vier keer per jaar bijeen. Twee keer in het najaar en twee keer in het voorjaar.
De bijeenkomst wordt gehouden bij één van de leden thuis, meestal in Goutum bij de familie Faber-Van Buren of in Blessum. Er komen gemiddeld zo’n twaalf personen. Leden, vrienden, belangstellenden en andere geïnteresseerden zijn welkom.
Wie wil is om half zeven welkom om onder het genot van een bord soep van de gastheer/vrouw en zelf meegenomen brood even bij te praten. Anderen komen kwart voor acht, wanneer het gesprek ‘echt ‘ begint.
De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 16 september in Blessum. Hinke T. Buiteveld zal dan een hoofdstuk uit het boek van Christiane Berkvens-Stevelinck, Marc-Alain Ouaknin, de joodse gids van deze tijd, met ons bespreken.
De Franse filosoof, rabbijn, psychoanalyticus, dichter en kinder-boekenschrijver Marc-Alain Ouaknin lukt het steeds weer om de geest te verruimen, zegt Christiane Berkvens-Stevelinck.
Of en hoe we verder gaan met dit boek besluiten we na de eerste bijeenkomst.
Contact: W.G. Faas-Aalbers
Datum: 16 september

Menistentafel
Hebt u een brede interesse voor allerlei onderwerpen? Vindt u het prettig om te discussiëren? Vindt u het fijn om met mensen om te gaan? Hebt u hiervoor een avond in de maand over? Hebt u zin in een relaxed avondje uit? Kom dan op woensdagavond naar de Menistentafel. Onder het genot van een kopje thee of koffie gaan we met elkaar aan de slag met een onderwerp op geestelijk, maatschappelijk of spiritueel terrein. U bent allemaal hartelijk welkom.
Contact:  Zr. M.D. Visser-van der Heide en br. A.M. Hogerland
Data: Elke vierde woensdag van de maand
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Kerkenraadskamer

Mennokring
Onze Mennokring is een groep van doperse zusters en sympathisanten met ruime levenservaring. Ze komen maandelijks bijeen. Een ieder die belangstelling heeft is hierbij van harte uitgenodigd!
Het programma:
10 sep:  Zr. Ytsje de Boer vertelt over allerlei vormen van angst
8 okt:  Roeland Sprey vertelt over zijn werk bij de Leeuwarder Courant
12 nov: Br. Hajo Anema vertelt over zijn werk bij de GGZ en over de GGGZ in het algemeen
10 dec:  Adventsbijeenkomst
14 jan: Ds. Saakjen van Hoorn vertelt over het leven van Franciscus van Assissi
11 feb: Jaarvergadering – daarna vertelt Evert Kamphorst over de actuele zorg in Nederland
10 mrt: Vastentijd, op naar Pasen
14 apr: Een terugblik op de Hoogtepunten van 2019, en onze Culturele Hoofdstad in beeld
Naast het bestuur is er een programmacommissie, bestaande uit:
 Nel Ament, Hinke Schilstra en Tineke Torensma.
Informatie:  Zr. Anja van der Mei, Zr. Hennie Veenma en
zr. Ellie Boltjes
Data & Tijd: Elke 2e dinsdag van de maand, 14.00-16.00 uur
Plaats: Kerkenraadskamer

 

(u(update 20 aug 2019)
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl