> gemeente met elkaar > gesprekskringen

Gesprekskringen

In onze gemeente zijn er de volgende gesprekskringen (2018_2019):

Oriëntatiekring
Deze groep geeft belangstellenden de mogelijkheid om samen op zoek te gaan naar wat geloven voor hen betekent. Hiernaast komen facetten van de doopsgezinde identiteit en geschiedenis aan de orde. Geloven is een persoonlijke keuze; twijfel en aarzeling horen daar bij. Geloven is als een liefdesrelatie, een (aan)geraakt worden. Geloven is eerst en vooral een relatie hebben met God en met elkaar, waarin groei zit en toekomst. Wat betekenen voor ons God, Jezus, Heilige Geest en samen gemeente-zijn? Lees meer


Avondzusterkring
Dit seizoen staan er weer diverse avonden geprogrammeerd voor de Avondzusterkring. Negen stuks. Eentje meer in vergelijking met voorgande jaren. Een aantal avonden starten met een gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur en om 19.30 uur starten we met het thema. Om 21.30 uur willen we afronden. Lees meer

 

Broederkring
De broederkring van Leeuwarden komt elke 2e  dinsdag van de maand bij elkaar. Het is een bijeenkomst waarin we soms zelf een inleiding verzorgen en soms iemand van buitenaf vragen. Aanvang 11 sept. Lees meer

 

Dertigers/veertigersontmoeting (25-50 jaar)
Eens per twee maanden ontmoeten we elkaar als dertigers en veertigers op vrijdagavond. We starten soms met een maaltijd, waarbij ieder iets meeneemt. Andere keren komt gelijk het onderwerp aan bod, wisselend voorbereid door deelnemers. Arjen Nauta begeleidt ons, als we willen zingen op de piano (veelal zijn dat Iona- en/of Taizé-liederen).  Lees meer

 

Gespreksgroep Goutum
De gespreksgroep Goutum komt twee keer in het najaar en twee keer in het voorjaar bij één van de leden thuis bij elkaar. Dat gebeurt meestal in Goutum of Blessum. Er komen gemiddeld zo’n 12 leden, vrienden en belangstellenden. Wie wil kan om half zeven komen om onder het genot van een bord soep en zelf meegenomen brood ‘bij te praten’. Anderen komen kwart voor acht, wanneer het gesprek ‘echt’ begint. Lees meer


Gesprekskring Trynwălden
De huiskamerbijeenkomtsten van de gespreksgroep uit de Trynwâlden worden gehouden van september t/m april met een afsluiting in mei waarbij 'iets anders' wordt georganiseerd. Lees meer


Menistentafel
Heeft u een brede interesse voor allerlei onderwerpen? Vindt u het prettig om te discussiëren? 
Kom dan naar de Menistentafel, eens per maand op een woensdagavond. Lees meer

Mennokring
De leden komen de tweede dinsdag van de maand bij elkaar in de kerkenraadskamer aan de Wirdumerdijk van 14:00 tot 16:00 uur. Na een kort zakelijk gedeelte en een kopje thee/koffie is het tijd voor het onderwerp van de middag. Soms is dat boekbespreking, een actueel onderwerp en soms staat een Bijbelverhaal centraal. Lees meer

 

Test kring 2
dit is om te testen Lees meer


  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl