> oergong

Oergong

 
 

Huis van Bezinning en Bezieling: Oergong

De naam ‘Oergong’ geeft de overgang aan van de drukte van de Wirdumerdyk naar de stilte van het Menno Simonsplein met haar bezinningsruimte. Het is tegelijk een overgang van buiten naar binnen, van je hoofd naar je hart. Oergong heeft als doel een venster op de wereld te zijn en een brugfunctie te vervullen tussen onze Doopsgezinde gemeente en de binnenstad van Leeuwarden en omgeving. Voor de zoekende mens naar spiritualiteit willen we naast kerkdiensten ook andere vormen bieden, zoals stilte en Christelijke meditatie. Er zijn flyers aanwezig met de mogelijkheid om ‘Stiper’ te worden. De kerngroep rond het Huis van Bezinning en Bezieling bestaat uit: Jan Altenburg, Minke van der Meulen-Heida, Joke Sprey en Tjitske Hiemstra. Hebt u ideeën of vragen, spreek dan één van hen eens aan!
Zeven jaar geleden werd het oude FDS-kantoor geheel nieuw ingericht tot een Huis van Bezinning en Bezieling. Dat ontstaansproces is beschreven in het begin 2019 uitgekomen boekje ‘Verlangen naar Bezinning en Bezieling’. Inmiddels is Oergong een essentieel onderdeel van onze gemeente geworden. Elke vrijdag vindt er een meditatief moment plaats met gemiddeld zo’n acht tot tien deelnemers. Velerlei activiteiten worden georganiseerd of geïnitieerd, zoals lezingen, Iona-zangmiddag, labyrint lopen, stilte-avonden en de cursus: Kennismaken met de Geestelijke Weg.

Meditatief moment op vrijdag/marktdag
Elke vrijdag is er van 12.30-13.00 uur een moment om stil te staan in de Oergong. Dit meditatieve moment bestaat uit muziek, lezen van een korte tekst uit ‘Het ritme van de tijden’ van Alberte van Ess & Lex Boot, stilte van vijf minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een vaak gesproken (gebeds)intentie, omdat het fijn is iets van je gevoelens en gedachten te delen. Mensen ervaren dit half uur als ‘een rust-moment in de drukke week, waardevol moment van samenzijn in geloof’. 
Leiding:  Br. Jan Altenburg, zr. Minke van der Meulen-Heida, Joke Sprey en Tjitske Hiemstra 
Data:  Elke vrijdag
Tijd:   12.30-13.00 uur

Meditatiegroep ‘Kennismaken met de Geestelijke Weg’
Een cursus om kennis te maken met de geestelijke weg in zeven bijeenkomsten. Vanwege de onverwachte stop van een jaar geleden, volgen na de drie eerste bijeenkomsten in herfst 2018 de resterende vier bijeenkomsten in voorjaar 2020. In het najaar van 2020 willen we een nieuwe groep starten voor nieuwe deelnemers. Leiding: Tjitske Hiemstra en Siena Cnossen (predikant PKN).
Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans? Vele mensen vóór ons zijn in hun leven hiernaar op zoek gegaan. Woestijnmonniken en begeleiders uit de christelijke traditie beschrijven hoe mensen die weg zijn gegaan; wat hen hielp en wat valkuilen blijken te zijn. Tijdens de zeven avonden maken we kennis met de vijf stappen op de gees-telijke weg die zij onderscheiden en we voegen er een eigentijd-se zesde stap aan toe. 
We werken met de brochure ‘Afstemmen op de Eeuwige. Meditatie en bezinning op je geestelijke weg’ van Corinne Groenendijk, waarin teksten en beelden uit de traditie ons de weg wijzen. Je merkt gaandeweg, dat ze je meer open maken om de Eeuwige en zijn weg met jou op het spoor te komen. De bijeenkomsten starten met stilte en meditatie rond een tekst van Etty Hillesum naast een tekst uit de Bijbel. Op deze wijze ontdekken we telkens een stap op de geestelijke weg. We beoefenen verschillende vormen van meditatie en creatieve werkvormen. Tenslotte kunnen ervaringen gedeeld worden. 
Kosten: € 50,- of € 60,- voor o.a. de brochure en cursusmateriaal voor thuis. Koffie en thee is inbegrepen, evenals de begeleiding. Zowel op woensdagavond, als donderdagochtend is er een maximum van tien deelnemers per groep. Beide groepen zijn inmiddels volgeboekt. Vanwege de verschillende werkvormen is Oergong te klein en wordt de cursus gegeven in de Gemeentezaal.

Opgave en inlichtingen: Tjitske Hiemstra 
Data avond: Woensdag 8 januari, 4 maart, 25 maart en donderdag 23 april
Tijd:  19.30-21.30 uur 
Data ochtend:  16 januari, 27 februari, 19 maart, 23 april
Tijd: 10.00-12.00 uur

Stilteavonden
Komend seizoen gaan we door met de Stilteavonden in Oergong. Het is een aanvulling op de wekelijks bijeenkomsten op de vrijdagmiddag. Om via meditatie tot lichamelijke en geestelijk rust te komen en tot bezinning. Om verdieping te ervaren in onze geloofservaring. Jezelf iets langer terugtrekken uit de hectiek van alle dag door via Stilte meer in verbinding te komen met jezelf en het hogere. 
Leiding:  Minke van der Meulen-Heida
Data:  Dinsdag 24 september, 29 oktober, 26 november, 28 januari, Aswoensdag 26 februari, 17 maart en 7 april. 
Tijd: 20.00-21.00 uur 
Plaats: Oergong

(update 20 aug 2019)


Oergong

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl