> gemeente & wereld > diaconie

Diaconie

 Diaconale activiteiten Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden (voorjaar 2019)

 Vooropgesteld dat moeilijk is vast te stellen waar diaconaal werk precies begint en ophoudt, volgt hier een overzicht van diaconale activiteiten van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden.

  •  Open Kerk met vrijwilligers: iedere zaterdagmiddag is tussen 14 en 16 uur onze vermaning aan de Wirdumerdijk geopend voor eenieder die binnen wil lopen. Hier ontstaan niet alleen pastorale, maar ook diaconale contacten. In de zomertijd is de kerk ook open op woensdag- en vrijdagmiddag.
  • Open Theetuin: jaarlijks wordt op Koningsdag op het kerkplein en in het kerkgebouw een open theetuin georganiseerd. Iedereen is welkom. De opbrengst van de verkoop van thee, koek etc. gaat naar een goed doel.
  • Diaconaal PlatformLeeuwarden: onze gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur van dit platform, waar de diaconale activiteiten van de aangesloten kerken gebundeld en gecoördineerd worden. 5 x per jaar is er een platformoverleg met de aangesloten kerken.
  • Interkerkelijk Aanloophuis Leeuwarden: onze gemeente is financieel, bestuurlijk en via de inzet van vrijwilligers bij dit Aanloophuis betrokken.
  • Straatpastoraat Leeuwarden: onze gemeente is financieel bij dit project betrokken.
  • Voedselbank Leeuwarden: minimaal 2 x per jaar (+ inzameling tijdens adventsperiode) is er een inzameling van geld en goederen voor de voedselbank in Leeuwarden e.o. Zomerinzameling in het winkelcentrum van Westeinde, als oecumenische activiteit.
  • MCC; Mennonite Central Committee: In onze gemeente is een groep actief die comforters maakt voor vluchtelingen en (geld en materiaal voor) schoolpakketten inzamelt en samenstelt.
  • Amnesty International: maandelijkse schrijfactie.
  • Via gemeenteleden zijn we betrokken bij ontwikkelingsprojecten in Zuid-Afrika: ‘Vreugdekinderen’in Bloemfontein, voor een weeshuis, en in Kenia: ‘Blessed generation’ voor onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten), waarvoor geregeld geld en/of goederen worden ingezameld. Ook informatieuitwisseling is van belang.
  • Het Jongerenhuis Eindhoven” . Hiervoor wordt een keer per jaar gecollecteerd. Zij geven ook een “Nieuwsbrief” uit. Klik op de blauwe teksten om de inhoud te kunnen lezen.


Voor meer informatie: 
diaconie@dgleeuwarden.org.


Terug

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl