> over ons > publicaties

Publicaties

Onderweg

Elf keer per jaar verschijnt het maandblad Onderweg. Hierin worden komende activiteiten in de gemeente aangekondigd en wordt verslag gedaan van wat is geweest. Onderweg wordt toegestuurd aan leden, vrienden en belangstellenden. Er wordt een vrijwillige bijdrage van minimaal € 17,50 per jaar gevraagd.
U kunt de Onderweg ook digitaal ontvangen. Geeft u zich hiervoor op bij br. F. Jongma of via boekhouder@dgleeuwarden.org 
Wilt u Onderweg ontvangen, of gaat er wat mis met de adressering? Neem dan contact op  met de ledenadministratie.
Contact: Zr. L. Dijkstra
Redactie: Zr. M. Boelhouwer, zr. E.J. Bruin en zr. L. Dijkstra
E-mailadres: onderweg@dgleeuwarden.org
Postadres: Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden, 
T.a.v. redactie Onderweg,
Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden

Onderwegwijzer
Dit is het jaarboekje van onze gemeente en voor de leden, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden en als informatieblad voor mensen buiten de gemeente die graag willen weten wat er zoal gebeurt. Dus ook ons visitekaartje. 
De Onderwegwijzer komt in augustus uit en bevat alle algemene informatie en alle activiteiten voor het komende seizoen voor zover bij het ter perse gaan bekend. Het boekje wordt in de zomer samengesteld door de redactie van Onderweg.
Contact: Zr. L. Dijkstra
Adressen: Zie onder Onderweg hierboven


Het jaarverslag
Eén keer per jaar in september verschijnt het jaarverslag waarin alle groepen van de gemeente verslag doen van de activiteiten waarmee ze zich het afgelopen twee seizoenen hebben bezig gehouden. Ook de kerkenraad en de beide predikanten doen verslag hierin. Het is geïllustreerd met fraaie foto’s van evenementen van het afgelopen seizoen. De exemplaren zijn gratis af te halen achter in de kerk of bij de koster.
Contact: Zr. A. Bruin

Website
Op onze website vindt u allerlei informatie over onze gemeente.
Wij verversen de site wekelijks met actueel nieuws uit gemeente, media en andere bronnen. Ook kunt u via de site toegang krijgen tot een aanzienlijk aantal foto’s, waarmee u een goed beeld kunt krijgen van de activiteiten. Nieuws en informatie uit de maandelijkse Onderweg zijn ook te vinden op de website.
Een dagelijkse blik op de website houdt u op de hoogte van de gang van zaken binnen en buiten onze gemeente. Op de website zijn ook de liturgieën en de meeste preken te vinden. U kunt zo op uw gemak een preek nalezen, of zelfs de dienst achteraf beluisteren. 
Adres:   www.dgleeuwarden.org
Informatie:  Dhr. K. Jorritsma  email: webmaster@dgleeuwarden.org 

Digitale nieuwsbrief
Iedere week wordt er een nieuwsbrief rondgestuurd, waarop u o.a. direct kunt lezen wie er de komende zondag voorgaat en waarvoor de collecte bestemd is. Ook kunt u daar alvast doorklikken naar de orde van dienst, zodat u kunt zien wat er gelezen en gezongen zal worden. Tevens geeft deze nieuwsbrief een aantal nieuwsberichten en kunt u gemakkelijk doorklikken naar de website zelf.
De nieuwsbrief wordt verzorgd door br. Hajo Anema, zr. Helga de Graaf en br. Daniël Kamperman. Krijgt u deze nieuwsbrief niet automatisch, dan kunt u dat melden bij br. Hajo Anema. 

Overige publicaties
Overige publicaties zijn het reglement van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden en de lijst van de leden, vrienden en belangstellenden. Op aanvraag zijn ze af te halen bij de koster.

Zie bij Uitgaven in het menu Over Ons voor boeken en folders die te koop zijn

(update 28 aug 2019)


Onderweg

Onderwegwijzer

Website

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl