> over ons > predikanten

Predikanten

Algemeen


Binnen de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden werken twee predikanten, Ds. Tj. Hiemstra en Ds. R. Akse. Beide predikanten gaan voor in kerkdiensten, afscheidsdiensten en bij huwelijken. Zij doen huisbezoeken bij leden, vrienden en belangstellenden, ziekenhuisbezoek en oriënteringsgesprekken met zoekenden of geïnteresseerden. 

Ds. Tj. Hiemstra

Mijn naam is Tjitske Hiemstra, geboren in 1959. Sinds mei 2000 ben ik werkzaam als predikante in de Doopsgezinde Gemeente van Leeuwarden.

Tjitske Hiemstra
Na het atheneum koos ik voor HBO-Jeugdwelzijnswerk, waarna ik startte met HBO-theologie. Mijn werkzame leven begon met vijf jaar werken als jongerenwerker bij de Grote Kerk in Epe, daarna verhuisde ik naar Utrecht. Daar werkte ik 12 jaar bij de Doopsgezinde Gemeente, eerst gecombineerd met een functie als jeugdwerkleidster bij de Remonstrantse Gemeente en de Ring Utrecht 't Gooi. Sinds 1992 als pastoraal werker van DGUtrecht en sinds mijn afstuderen aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam in 1997 als predikant. In 2000 werd ik full-time predikant in Leeuwarden, sinds 2009 werk ik 80%. De eerste tien jaar stond werken aan gemeenteopbouw met jong en oud centraal: jongeren een eigen geziene en gewaardeerde plek in de gemeente geven en zo samen met de ouderen groeien naar een vitale en aantrekkelijke gemeente. Vanuit deze basis zoeken we ernaar, hoe we in deze 21ste eeuw de "doperse spiritualiteit"ťhet beste tot haar recht kunnen laten komen in preken op zondagmorgen, in gespreksgroepen en tijdens pastorale of oriënterende gesprekken door de week bij mensen thuis.

 

Sinds 6 november 2011 is het Huis van Bezinning en Bezieling geopend naast de kerk en heeft de naam Oergong gekregen. Elke vrijdag om 12.30 uur vindt daar een korte viering plaats, waar iedereen welkom is.

Vanuit Oergong bieden we in 2020/21 als bijzondere meditatiegroep aan: “Kennismaken met de Geestelijke Weg”.

Mensen zoeken naar de bron van hun leven en geloof en worden uitgenodigd om op die tastende weg woorden te vinden voor hun relatie tot God. Vaak ervaart men het als helend en inspirerend om eigen vragen binnen de Gemeente en/of Oergong met anderen te delen en te merken dat je samen verder komt dan alleen. Dat proces van samen delen in Gods levenschenkende Geest inspireert mij en ervaar ik als mijn roeping.

Mijn inspiratieplekken voor eigen geloof en leven zijn met name de religieuze gemeenschappen Taizé in Frankrijk, Iona in Schotland en Grandchamp in Zwitserland. Bij het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen volgde ik o.a. de cursus "De mystieke weg in pastoraat en begeleiding". Bij de PThU (Protestantse Theologische Universiteit) volgde ik een jaar de nascholing: "Intensieve meditatietraining". In Jorwerd heb ik de driejarige cursus “Leauwe yn Fryslân” gevolgd.

In januari 2019 kwam mijn boekje "Verlangen naar Bezinning en Bezieling" uit, rondom het ontstaan van Oergong en mijn eigen gegroeide spiritualiteit. Een boek om tot stilte te komen en te mediteren.


Email: tj.hiemstra@hetnet.nl

Ds. R. Akse

Mijn naam is Roelof Akse, op 1 april 1964 ben ik in Leeuwarden geboren. Ik ben getrouwd en vader van twee volwassen jongens. 


Ruim 23 jaar (1986 – 2009) heb ik gewerkt bij zorginstelling Talant, dit was verzorgend en leidinggevend werk voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking.
In de periode van 2004 - 2009 ben ik werkzaam geweest in de Doopsgezinde Gemeente Zwaagwesteinde/De Westereen. 
Een motto van mij is: "Godsdienst is mensenwerk", dit gebeurt vanuit mijn vertrouwen en geloof in de Levende Heer. Graag wil ik werken aan een ruimte-scheppend evangelie voor de schepping in het algemeen en voor mensen in het bijzonder.

Op 1 mei 2009 is mijn werk in Doopsgezind Leeuwarden begonnen. Dat was 8 jaar in combinatie met DG het Bildt. Helaas is die gemeente op 31 december 2016 opgeheven. Per 1 maart 2017 werk ik voor 50% in Leeuwarden en voor 50% in de Doopsgezinde gemeente van Drachten – Ureterp. Mijn werkgebied omvat momenteel een groot deel van Friesland, van Donkerbroek tot St. Annaparochie. Daarnaast ben ik momenteel betrokken bij het bestuurlijke werk van de Friese Doopsgezinde Sociëteit.

De pastorale en diaconale kant van mijn werk is belangrijk voor mij. Dienstbaar wil ik me opstellen, om zo een levende bouwsteen te zijn in onze geloofsgemeenschappen en daarbuiten. Door de kracht van de Geest wil ik in mijn mens-zijn meer en meer open gaan (Effata, Marcus 7).
In september 2018 ben ik gestart met een tweejarige opleiding Geestelijke Begeleiding met als doel verdieping en verbreding van begeleidingsvaardigheden. Deze opleiding vindt plaats in Nijmegen (Titus Brandsma Instituut) en voor de practicum in Doorn.
Werken betekent voor mij bewegen, stilstaan én ontwikkelen.

Email: renl.akse@upcmail.nl

 

 


predikant

Tjitske Hiemstra

Roelof Akse

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl