home > artikelen over roelof akse

Artikelen over Roelof Akse

5 september 2019, 10:00 uur - 4 oktober 2019, 16:12 uur
Bijbelkring op donderdagochtend

We beginnen op 5 september 10:00 uur in de Kerkenraadskamer met een nieuwe ronde Bijbelkring op donderdagochtend. Zie ook bij Gemeente met elkaar -> Gesprekskringen. Lees meer >>


Nieuwsbrief uit Iquitos Peru

Nieuwsbrief uit Iquitos Peru
Ds Roelof Akse ontving een nieuwsbrief van gemeente uit Iquitos (Peru) waarmee wij verbonden zijn... Lees meer >>


World fellowship Sunday yn Ljouwert

28 januari 2018
World fellowship Sunday yn Ljouwert (Vermaning Leeuwarden)
Op deze wereldwijde januari-zondag voor alle Friese Doopsgezinde gemeentes hebben we gekozen voor het thema†ĎMienskipí.†We gaan het liturgische materiaal welke is aangereikt door zusters en broeders uit Afrika gebruiken, aangevuld door lokale inbreng. Lees meer >>


Toekomstbestendig doopsgezind Noord-Nederland

Toekomstbestendig doopsgezind Noord-Nederland
Op woensdag 31 mei kwam een twaalftal predikanten samen in Fredeshiem om zich te buigen over het conceptboekje: Doopsgezind - van blijvende waarde?†Dit boekje bevat gespreksmateriaal voor het ontwikkelen van een toekomstvisie voor doopsgezinde gemeenten in Noord-Nederland. Het is gemaakt door de zes predikanten/pastoraal werkers van de vier grotere plaatsen in het Noorden.† Lees meer >>


Wereldbroederschapsdag in Sneek

22 januari 2017, 10:30 uur
Wereldbroederschapsdag in Sneek (Doopsgezinde kerk, Singel 26, Sneek)
Ditmaal wordt Wereldbroederschapsdag gevierd met het thema 'My Cry is Heard': 'mijn roepen is gehoord'. Lees meer >>Terug

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl