home > meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

terug naar startpagina

Vieren, leren, dienen en getuigen (10) Praktische zaken (1) Vervoer (5) Toon alles

Er zijn 16 vragen.

Categorie: Vieren, leren, dienen en getuigen

Zijn er andere vormen van vieren?

Elke vrijdag is er van 12.30 – 13.00 uur een moment om stil te staan in de Oergong. Dit meditatieve moment bestaat uit muziek, lezen van een korte tekst uit “Het ritme van de tijden” van Alberte van Ess & Lex Boot, stilte van 5 minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een vaak gesproken (gebeds)intentie, omdat het fijn is iets van je gevoelens en gedachten te delen. Mensen ervaren dit half uur als “een rustmoment in de drukke week”, “waardevol moment van samenzijn in geloof” 

Tijdens de Coronacrisis is deze viering een online-gebeurtenis


Wanneer en waar zijn de kerkdiensten?

De diensten vinden plaats op zondagochtend om 10.00 uur in de doopsgezinde kerk, ook wel vermaning genoemd, Wirdumerdijk 18 in Leeuwarden.
Tijdens de Corona-periode zijn er alleen online vieringen.


Is er ook zondagschool (Kinderoppas-Kiezeltjes-Keien Westhill)?

Voor kinderen van 0-12 jaar is er tijdens de kerkdienst een eigen samenzijn in het gemeentecentrum naast de kerk.
In de zomermaanden is er alléén opvang voor 0-6 jarigen!
De oudere kinderen kunnen meegaan naar de kerk; voor hen zijn er kleurplaten en kleurpotloden beschikbaar.
De kinderen zijn in principe bij het begin van de dienst aanwezig.
Voor meer informatie zie elders in dit blad bij kringen en groepen.


Wanneer kan ik de kerk bezichtigen?

De kerk en Oergong zijn open; loop maar naar binnen; kijk om je heen en voel en proef de sfeer. Dit kan iedere zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.
Er zijn iedere week twee vrijwilligers aanwezig om de mensen te ontvangen. Soms is het heel rustig, maar soms zijn er ook aardig wat bezoekers; soms willen ze alleen even rondkijken, puur uit nieuwsgierigheid en soms heb je een goed gesprek.

Ook doen we ieder jaar 's zomers mee met het Fryske Tsjerkepaad.
Dan is de kerk van 13.30 -17.00 uur open en zijn er wat extra activiteiten.
Meestal staan de extra activiteiten bij de rubriek "Nieuws" in het menu.


Zijn er ook Friese diensten? Binne der ek Fryske tjinsten?

Af en toe wordt er een Fryske tsjinst gehouden.
Ook in de gewone diensten wordt er regelmatig Fries gesproken of een Fries lied gezongen.


Zijn er ook doopdiensten?

Op palmzondag 14 april 2019 hopen we een doopdienst te vieren.


Vieren jullie ook Avondmaal?

Er wordt dit seizoen drie maal avondmaal gevierd: op zondag 23 september; op zondag 2 december (1e advent) en op Witte Donderdag 18 april 2019 in de stille week voor Pasen.
We zitten dan in een kring rond de tafel.
Niet alleen leden van onze gemeente zijn welkom, maar ook allen die zich in Christus met ons verbonden voelen.


Kan ik mijn kind laten dopen?

Binnen Doopsgezinden bestaat geen kinderdoop.

Als u een kind krijgt, door geboorte of adoptie, bestaat de mogelijkheid om als ouder(s) in de gemeente God daarvoor te danken middels Kinderopdracht-geboortedankzegging.
Samen met de predikant kunt u vorm geven aan deze dienst. Uw kind wordt dan ingeschreven in het kinderboek van de gemeente.


12
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl