Nieuwsbrief Doopsgezind NU
 
 

In deze special van de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU vindt u alle informatie over het Gemeenteberaad.
Op zaterdag 12 juni 2021 zal het tweede Gemeenteberaad worden gehouden voor iedereen die zich verbonden voelt met onze doopsgezinde geloofsgemeenschap. Evenals vorig jaar zal deze dag online gehouden worden. Op die manier bieden we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid deel te nemen en zijn we niet gebonden aan een maximum aantal deelnemers.

Wat houdt een online Gemeenteberaad in?
Op zaterdag 12 juni kan iedereen die zich heeft aangemeld inloggen op een online videoverbinding (via Zoom). Vanuit huis kan vervolgens het programma gevolgd worden. U kunt kiezen uit twee workshops die u wilt volgen. Er zullen op voorhand duidelijke technische instructies gegeven worden.

Thema Gemeenteberaad
Het online Gemeenteberaad zal in het teken staan van het komende jaarthema Nieuw Doopsgezind Peil dat vanuit verschillende invalshoeken belicht zal worden. Het zal een middag worden waarop doopsgezinden vanuit het hele land geïnspireerd worden en verdieping van hun geloofsleven kunnen ervaren. En ook al kunnen we elkaar nog niet fysiek ontmoeten, toch hopen we op die manier, evenals vorig jaar, onze verbondenheid met elkaar tot uiting te brengen. 

Klik hier om u in te schrijven voor het Gemeenteberaad


uitgelicht
Gemeenteberaad: Arjan Broers  over traditie
Gemeenteberaad: Arjan Broers over traditie
"Traditie wordt vaak gezien als iets waar wij wat mee moeten, als 'de fundamenten van het geloof'. Maar wat heb je daaraan als je, licht bepakt, op pelgrimstocht bent?" Theoloog en prediker Arjan Broers zal tijdens het Gemeenteberaad op 12 juni hierover een inleiding geven. Volgens hem mogen we de traditie wel wat minder zwaar nemen en wat beter worden in het doorgeven ervan. Lees meer >>
 

nieuws
Workshop Gemeenteberaad | Welkom terug!†
Workshop Gemeenteberaad | Welkom terug!†
Als de kerkdeuren straks weer opengaan is het misschien even wennen. Durven we elkaar nog de hand te geven? (Her)kennen we elkaar nog wel? Wat zou er gebeuren als we proberen elkaar met nieuwe ogen te zien? In deze workshop, onder leiding van Johan Tempelaar, zoeken we concrete vormen om elkaar als gemeenteleden opnieuw en/of beter te leren kennen. Lees meer >>
 

Workshop Gemeenteberaad | Science Fiction Workshop Gemeenteberaad | Science Fiction
Visioenen… het woord alleen al echoot bijbel, bijbel, bijbel. Zonder de bijbel was het idee van een visioen, het woord, het begrip zelf niet eens in ons vocabulaire terechtgekomen. Workshop o.l.v. Wieteke van der Molen. Lees meer >>
 

Workshop Gemeenteberaad | Menno Simons en de doopsgezinden vandaag Workshop Gemeenteberaad | Menno Simons en de doopsgezinden vandaag
In hoeverre speelt de geschiedenis, nalatenschap en herinneringscultuur van Menno Simons een rol voor de hedendaagse doopsgezinden? Workshop o.l.v. Nina Schroeder. Lees meer >>
 

Workshop Gemeenteberaad | Geweldloosheid vanuit de luie stoel Workshop Gemeenteberaad | Geweldloosheid vanuit de luie stoel
Is geweldloosheid in Nederland een makkelijke keuze? De wapens oppakken ligt hier inderdaad niet voor de hand, maar geweldloosheid is breder dan dat. Nederland speelt een rol op het wereldtoneel, en die kunnen wij beïnvloeden. Workshop o.l.v. Irene van Setten. Lees meer >>
 

Workshop Gemeenteberaad | Bergrede-christenen: geweest of nog steeds? Workshop Gemeenteberaad | Bergrede-christenen: geweest of nog steeds?
Aan de Bergrede (Mattheus 5, 6 en 7) is vanwege de praktisch-ethische inhoud door doopsgezinden in de loop der jaren veel gezag toegekend. Ook werden er door de zusters en broeders richtlijnen aan ontleend ter navolging van Jezus van Nazareth. De bekendste daarvan zijn het niet zweren van eden en het weerloosheidsbeginsel. Workshop o.l.v. Alfred van Wijk. Lees meer >>
 

Workshop Gemeenteberaad | Wat is nog steeds van waarde? Workshop Gemeenteberaad | Wat is nog steeds van waarde?
De geschiedenis van de dopers is er een van steeds weer het boeltje pakken en verder trekken naar een woonplaats om daar je eigen geloof te kunnen en mogen beleven. Wij hier in Nederland zitten veilig, maar laten we ons eens voorstellen dat we op reis gaan als geloofsgemeenschap. Workshop o.l.v. Carolien Cornelissen.  Lees meer >>
 

Workshop Gemeenteberaad | Op zoek naar de kern Workshop Gemeenteberaad | Op zoek naar de kern
Een kerkdienst op zondag, zingen uit het liedboek, de dominee die een preek houdt, koffie na de dienst… Waarom doen we eigenlijk de dingen die we doen? Workshop o.l.v. Yvette Krol. Lees meer >>
 

Workshop Gemeenteberaad| Uit de stress met de persoonlijke belijdenis Workshop Gemeenteberaad| Uit de stress met de persoonlijke belijdenis
De persoonlijke belijdenis is voor ons doopsgezinden een dierbare verworvenheid. Toch kost het de meesten veel moeite en stress om iets van een persoonlijke geloofsvisie op papier te krijgen. Workshop o.l.v. Paul Thimm. Lees meer >>
 

Workshop Gemeenteberaad | De peilstok in ons oecumenisch gevoel† Workshop Gemeenteberaad | De peilstok in ons oecumenisch gevoel†
In 2013 initieerde de Wereldraad van Kerken een Pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid. De ADS sloot daar de afgelopen zeven jaar met haar jaarthema's bij aan. In deze workshop, o.l.v. Iris Speckmann, blikken we terug op wat deze pelgrimage ons gebracht heeft, én kijken we voorzichtig vooruit hoe we verder kunnen ‘reizen’.   Lees meer >>
 

Workshop Gemeenteberaad | Gods Geest laten waaien† Workshop Gemeenteberaad | Gods Geest laten waaien†
Er zijn allerlei manieren om een bijeenkomst af te sluiten en afscheid van elkaar te nemen. We zijn daarbij als doopsgezinden gezegend met ons ‘liturgisch gereedschap’. In deze workshop o.l.v. Essemie van Dunné zullen we samen zoeken naar vertrouwde (en misschien ook wel nieuwe) woorden en beelden. Lees meer >>
 


  contact
Algemene Doopsgezinde SociŽteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
12 juni 13:​45 uur
Deelnemers loggen in
Alle deelnemers loggen in via de link voor Zoom die ze hebben gekregen, vlak voordat het evenement begint.  Lees meer >>

12 juni 14:​00 uur
Opening
Opening door de voorzitter van het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.  Lees meer >>

12 juni 14:​15 uur
Liturgisch moment
Essemie van Dunné zal het liturgisch moment verzorgen. Lees meer >>

12 juni 14:​20 uur
Workshopronde 1
Alle deelnemers gaan naar de eerste workshopronde.  Lees meer >>

12 juni 14:​20 uur
Inleiding door Arjan Broers
Volgens hem mogen we de traditie wel wat minder zwaar nemen en wat beter worden in het doorgeven ervan. "Of dacht je soms dat ieder zijn of haar eigen pad liep?" Lees meer >>

12 juni 15:​15 uur
Pauze Lees meer >>

12 juni 15:​30 uur
Workshopronde 2
Deelnemers gaan uiteen. Allen volgen de workshop van hun keuze.  Lees meer >>

12 juni 16:​15 uur
Afsluiting
Alle deelnemers komen weer bij elkaar voor de gezamenlijke afsluiting.  Lees meer >>

links
Algemeen 


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde SociŽteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2021   Algemene Doopsgezinde SociŽteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat