> agenda

Agenda

 
31 juli 2022, 15:00 uur

Lezing Arcadia Bosk

Kerk

Vanaf 7 mei gaan 100 dagen lang 1.000 bomen door Leeuwarden wandelen. Het motto van Arcadia Bosk is: “Als bomen kunnen wandelen, kunnen mensen ook veranderen”. Met die basis heeft “Geloven in Leeuwarden” een zevental lezingen/dialoogsessies georganiseerd rond bewustzijnsvergroting, waarbij Trees van Montfoort, schrijfster van het boek “Groene theologie”, driemaal haar aandeel heeft vanuit ecologische theologie. De mens is niet bedoeld als centrum/summum van de schepping, maar als onderdeel daarvan, deel van de aarde en haar natuurlijke bronnen.

Zondag 31 juli van 15.00 – 17.00 uur


Lezing en dialoog: “Wat hebben de bomen ons geleerd over de schepping? Afsluitende bijeenkomst met Trees van Montfoort. 

U hoeft zich vooraf niet op te geven. In de pauze zal er koffie/thee geschonken worden. Entree is vrij, vrijwillige bijdrage na afloop ter dekking van de kosten.

 


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl