> agenda

Agenda

 
16 augustus 2020, 15:00 uur

Bezichtigen Zomertentoonstelling

Vermaning Leeuwarden

Aan leden, vrienden en belangstellenden
van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden.

Leeuwarden, 15 augustus 2020.

Beste Broeders en Zusters,

Sinds half juli is de tentoonstelling 'Licht en Lucht' te bezichtigen in onze Vermaning. Helaas kunnen we in verband met de corona-maatregelen geen Open Kerk houden. En ook na de dienst op zondagmorgen kan dat niet. Wel is er de regeling getroffen dat u, na aanmelding bij onze koster, de tentoonstelling op 3 doordeweekse dagen kunt bezichtigen. Dat kan op de ochtenden en middagen van woensdag, donderdag en vrijdag. De tijden zijn van 9.30 – 12 u. en van 14 – 16 uur. Melden zich een aantal bezoekers aan dan zal wel getracht worden dat dan te bundelen.

Graag zien we uw bezoek tegemoet,

Met vriendelijke groet,
namens de PR-commissie,
Rinse Rinsma.

tentoonstelling


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl