> agenda

Agenda

 
16 augustus 2020, 15:00 uur

DGL en Voedselbank

De Voedselbank

Overzicht betrokkenheid van onze gemeente bij de Voedselbank in de periode 2007 tot 2020.

De ‘Voedselbank Leeuwarden’ (VBL) werd opgericht in 2005. Het was een initiatief van de Raad van Kerken in Leeuwarden. Velen zagen het, terecht, als een schande dat wij die in een rijk land leven, als burgers er in laatste instantie blijkbaar voor moeten zorgen dat onze medeburgers genoeg te eten hebben. Dit is toch een verantwoordelijkheid van de overheid? Het begon met een provisorisch, tijdelijk onderkomen in Wirdum. Nu staat aan de Tylkedam in Leeuwarden een volledig professioneel ingericht gebouw volledig conform de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit met ook een professionele organisatie die volledig draait op vrijwilligers. Kortom wij zullen als gemeente tot in lengte van dagen bepaald blijven worden bij deze onmisbare hulpverlening …
In 2007 vond bij ons de eerste collecte en inzameling van voedsel plaats voor de Voedselbank. Die eerste collecte leverde maar liefst meer dan € 400 op! Vrijwel alle jaren daarna werd deze collecte met inzameling tweemaal per jaar gehouden. In totaal tot nu toe 27 maal, met een opbrengst van € 6.765,23 en 209 kratten aan voedsel! Alleen dit jaar is de inzameling van voedsel, vanwege de virusperikelen, niet doorgegaan. Wel is de collecte ‘digitaal’ doorgegaan.
In 2010 ontstond nog een nieuwe manier om als gemeente de Voedselbank te ondersteunen: sindsdien organiseren we jaarlijks in juli een supermarktactie. Daar hebben inmiddels heel wat van onze gemeenteleden aan meegedaan. Op zo’n dag zijn steeds minstens twaalf vrijwilligers nodig. Ook deze actie is voor de VBL heel belangrijk. Immers, hoe komt de Voedselbank aan de benodigde spullen voor haar onderhand meer dan 500 klanten die om de twee weken een volwaardig voedselpakket halen? Daarvoor zijn die supermarktacties essentieel. En vooral in de vakantietijd lukt het de Voedselbank niet die te organiseren door gebrek aan vrijwilligers. In de eerste jaren organiseerden we zo’n dag helemaal zelf: dat begon met de vraag aan de Voedselbank wat heb je nodig, het regelen van de aanvoer van lege en afvoer van volle kratten, het overleg met de managers van de supermarkt om die spullen in te slaan en allerlei detailafspraken, tot het werven van de vrijwilligers in onze gemeente om zo’n dag te bemensen. We zijn begonnen in de C-1000 in Camminghaburen, het jaar daarop bij Poiesz in Aldlân. Maar vanaf 2012 tot nu toe werd ‘t het Winkelcentrum in Westeinde met de supermarkten van Poiesz en Lidl. En, gelukkig, kregen we gaandeweg hulp van een vaste medewerker van de VBL die het voorbereidende contact met de beide supermarkten verzorgt, zodat wij alleen nog voor de vrijwilligers hoeven te zorgen die de flyers uitreiken en het voedsel in ontvangst nemen.
In 2014 deed zich nog een hele gunstige wending voor. Sindsdien organiseren we deze dag samen met onze Remonstrantse zusters en broeders; en vanaf 2016 bovendien samen met leden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden.
Alles bij elkaar hebben we het nu precies tien keer gedaan, met opgeteld een opbrengst van 404 kratten aan voedsel en ook nog bijna € 580 in de collectebus!
Zoals in de laatste Onderweg van vorig jaar staat en ook in de 11e rondzendbrief is gemeld, neemt Elles Feenstra dit werk over. Alleen de eerstvolgende supermarktactie doen we nog samen.

Namens de werkgroep Diaconie,
Bauke Visser

diaconie voedselbank


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl