> agenda

Agenda

 
29 september 2019, 12:30 uur

Vredessymposium "Verbinding" uitnodiging

Vermaning Leeuwarden

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deelname aan het Vredessymposium getiteld ‘Verbinding’ op zondag 29 september 2019 van 12.30-17.00 uur bij ons in de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden.
 
Met dit symposium geven het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en de stichting AMORC een vervolg aan de activiteiten in het kader van de Iepen Mienskip van de Culturele Hoofdstad (LF2018). Daarmee willen we graag – samen met u - het enthousiasme van 2018 verder uitwerken. Wij denken dat dit ook goed aansluit bij het gedachtengoed en de activiteiten van levensbeschouwelijke  gemeenschappen en organisaties.
 
Centraal staat de vraag bij dit symposium: ‘Wat is uw bijdrage aan ‘Verbinding’ tussen mensen?’
 
Met plezier nodigen wij u uit om samen met ons toe te werken naar dit symposium. Daarvoor willen wij met u en zoveel mogelijke levensbeschouwelijke organisaties in Fryslân in gesprek gaan over de vraag: ’Hoe zet mijn organisatie of gemeenschap zich in voor ‘Verbinding’?’
 
Graag verzoeken wij u om de datum van het symposium alvast te noteren en deze ook alvast door te geven aan uw gemeenschap of organisatie. Tevens verzoeken wij aan ons door te geven wie wij als contactpersoon namens uw gemeenschap of organisatie kunnen noteren. Een aantal organisaties heeft hun komst inmiddels aan ons bevestigd. U kunt even per email, wanneer u dit nog niet heeft gedaan, uw bevestiging aan ons doorgeven (heel graag als dit kan voor 5 juli a.s.) met de melding of wij inderdaad op uw komst en eventuele bijdrage aan het symposium zelf mogen rekenen.
 
Daarna ontvangt u binnenkort van ons de definitieve uitnodiging voor het symposium.
Heeft u nog vragen aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen.
 
Namens het Platform levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en De AMORC – Rozekruisers.
 
Met verbindende groet,
Catharina van Staveren
Tel 06 23245122

symposium


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl