> agenda

Agenda

 
18 mei 2019, 00:01 uur

Supermarktactie Voedselbank 6 juli 2019

Supermarktactie voor de Voedselbank op zaterdag 6 juli


Op zaterdag 6 juli organiseert onze Gemeente, samen met de Remonstrantse en de Lutherse Gemeente, weer een “Super-marktactie” in het winkelcentrum aan de Pieter Sipmawei in Westeinde in de supermarkten van Poiesz en Lidl van 9.30 tot 17.30u.

Voor deze actie is steeds een ploegje van 3 mensen nodig: twee die flyers uitdelen aan de klanten van resp. Poiesz en Lidl met daarop de producten die de Voedselbank nodig heeft. En één die de voor de Voedselbank aangeschafte producten in ontvangst neemt.
Als per ploeg 2 uren wordt mee gedaan aan de actie dan zijn in totaal 12 mensen nodig.
En denkt u nu niet “och, die 12 deelnemers zullen ze wel gemak-kelijk krijgen”, want dat is niet zo.
Nee, zonder u redden we het niet!


Ook u, die misschien nog nooit heeft meegedaan, omdat u het ook best wel een beetje eng vindt, zou u het niet es een keer pro-beren? U zult merken dat die twee uurtjes omvliegen! En ik denk dat het u voldoening zal schenken.
In elk geval: u doet het ergens voor!
Een van de deelnemers die eerder meedeed aan deze jaarlijkse actie schreef: Ik heb de ervaring dat er vriendelijk en begripvol gereageerd wordt door het winkelend publiek. Je staat op een mooie, centrale plek tussen de diverse winkels in. Én je doet het samen!
Achter in de kerk ligt vanaf 9 juni een lijst waarop u zich kunt opgeven, eventueel met voorkeur voor ochtend of middag.
U kunt zich ook aanmelden via onze koster (tel. 058-212 40 73; of
koster-dgl@kpnmail.nl).


Voor de Voedselbank is deze actie heel belangrijk. Want in de vakantietijd lukt het haar niet om zelf Supermarktacties te organiseren, terwijl het merendeel van de meer dan 1.000 mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, niet op vakantie gaat…
Namens de diaconie, Bauke Visser.

Diakonie Voedselbank


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl