> agenda

Agenda

 
19 mei 2019, 10:00 uur

Viering met Hindrik van der Meer

DG Heerenveen; DG Wolvega

Een liedbundel voor Hindrik van der Meer

Medio septimber 2018 is muziekman Hindrik van der Meer aan zijn afscheidstoernee begonnen. Hij bezoekt maar liefst 42 kerken, om nog een keer lucht te blazen in het fluitje dat hij altijd in zijn broekzak meeneemt als dirigint. Ooit richtte Van der Meer Het Kwartettekoar op, dat nu alweer twaalf jaar met hem onderweg is. Hindrik heeft de leeftijd van 80 jaar bereikt en hij wordt nu getrakteerd op een indrukwekkende “liedbondel”, waarin liederen van Hindrik zelf in staan en van andere komponisten. Op 27 januari 2019 is in de Anna Tsjerke van Winsum Hertslach gepresenteerd, 170 ‘lieten om it út te sjongen’, zoals de ondertitel aangeeft. “Hier zit de jubel van het leven in, maar ook de motor om het vol te houden”, zo omschrijft Eppie Dam de nieuwe liederen.

It Kwartettekoar moast in ‘briedplak foar eigentiidske liturgy’ wurde, sei Van der Meer doe’t er yn 2006 in oprop die om lid te wurden. It sloech dalik oan en sûnt dy tiid wie it koar, mei leden rûnom wei, net meart fuort te tinken út ’e Fryske tsjerken. It Kwartettekoar hat ek de opdrachtjouwer foar de bondel west.
Yn earste oanlis soe it oanbod beheind bliuwe ta wurk fan Van der Meer sels, mar útjouwerij Intrada seach in moaie gelegenheid om tagelyk ek oare lieten oer it fuotljocht te bringen.

Een vierkoppige redaksje, bestaande uit Eppie Dam, Jan de Jong, Margryt Poortstra en Gerben van der Veen, bogen zich over de selectie uit dertig jaar muzikaal repertoire. Het resultaat is een liedbundel van 272 bladzijden, waar de friese zangers van alle leeftijden jarenlang mee vooruit kunnen.

Op 19 mei zingt het koor liederen uit de bundel Hertslach in de Vermaning in Heerenveen. De toernee loopt tot april 2020 en er is nog 22 keer een afscheidsdienst in kerken in onze provincie. Het spreekt voor zich dat iedereen deze diensten kan bezoeken. Het komplete overzicht met data van de afscheidsdiensten kunt u vinden op de website van het Kwartettekoar. De dienst begint om 10 uur in de Vermaning van Heerenveen.

NB. Een week later treedt het Kwartettekoar op in de vermaning van Wolvega om 9.30 uur.


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl