Agenda

 
 
zondag 31 maart 2019, 10:00 uur

Collecte Jongerenhuis Eindhoven

Vermaning Wirdumerdijk

Collecte voor het “Jongerenhuis Eindhoven” op zondag, 31 mrt.
Sjaak Huijser, oprichter van het “Jongerenhhuis Eindhoven” schrijft:
Vooraf: Bedankt voor jullie regelmatige ondersteuning van Het Jongerenhuis.
De Huiskamer, onderdeel van Het Jongerenhuis, bestaat nu 2,5 jaar. We hebben een tamelijk groot gebouw in het centrum van de stad. Het ziet er goed verzorgd uit en is nog maar 10 jaar oud. We willen met dit gebouw met de vrijwilligers en de vluchtelin-gen uitstralen naar de stad, dat vluchtelingen ertoe doen en echt bij onze wereld horen. Sterker nog zonder hen zou onze wereld verharden en verarmen qua mentaliteit. Zij herinneren ons eraan dat wij het niet aan onszelf te danken hebben in een welvarend land geboren te zijn. Zij roepen begrip en zachtheid in ons op. Met als gevolg dat we deze uitstraling ook geven naar de andere medemensen die niet gevlucht zijn. Dus ook wijzelf hebben er baat bij hen bij te staan.
We proberen de kwaliteit van onze Huiskamer te vergroten. De hoeveelheid vluchtelingen is minder belangrijk, al zijn er vol-doende bezoekers bij ons: vijftig per dag. We proberen een soort van oase in de woestijn te zijn, want het moet gezegd, dat de meeste medeburgers wel gastvrij zijn naar vluchtelingen, maar de centrale overheid minder. We hopen met onze uitstra-ling te laten zien dat vluchtelingen er toe doen en recht hebben op een goede ontvangst.
Iedere dag is er in onze Huiskamer een warme maaltijd die door vluchtelingen verzorgd wordt. Op het moment van schrijven (7 febr.), vindt er een damtoernooi plaats. Maar naast ontspanning geven we ook cursussen om de toekomst van hen te verbeteren. In een ander gebouw in de buurt bevindt zich bijv. onze oplei-ding fietsreparatie.
Het is werkelijk waar, dat we geen tekort aan vrijwilligers heb-ben. Al gebeurt het wel dat we soms omhoog zitten met bepaal-de werkzaamheden. Maar dat is altijd tijdelijk.
Bent u in de buurt, kom even langs: Lichtstraat 376, Eindhoven.
[Kijkt u vooral even op: https://www.jongerenhuiseindhoven.nl/ ]

namens diaconie, Bauke Visser.


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl