Agenda

 
 
zondag 16 december 2018, 16:00 uur

Viering met Hindrik van der Meer (V.C.G. Dokkum)

Fermanje, Legeweg 14, Dokkum

Afscheidsdienst met Hindrik van der Meer en het Kwartettekoor zondag 16 december om 16.00 uur in de Ver. Chr. Gemeente (Doopsgezind/Remonstrants), Legeweg 14, Dokkum. Het thema is:  “it Goede is sterker as it kweade”. 

In deze zangdienst zonder dominee zit een liturgische opbouw. De preek zit in de liederen. De teksten zijn niet alleen van dichters als Eppie Dam en Fedde Schurer, er worden ook liederen gezongen uit Taize en Iona, het nieuwe liedboek en een aantal kinderliedjes.

De begeleiding wordt verzorgd door de muzikanten van het Kwartettekoor. Hindrik van der Meer heeft de algehele leiding. Na afloop van de zangdienst is er koffie en tijd voor ontmoeting.

 Deze dienst maakt deel uit van de afscheidstournee van Hindrik van der Meer (1938)

 

Op in boartlike wize sil it Kwartettekoar op sneintemiddei 16 desimber om 16.00 oere yn de Fermoanje yn Dokkum, jimme yn ’e kunde bringe mei nij en orizjineel Frysk materiaal om ús tsjerketsjinsten te fieren. 

“Lit dyn eigen taal net swije, eltse taal kin sprekken lije!” is it motto fan Hindrik.

voor de poster: klik op deze link


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl