Nieuws

 
 
9 juni 2018

Ter Herinnering: Supermarktactie op 14 juli

Zaterdag 14 juli is onze jaarlijkse “Supermarktactie” in de supermarkten van Poiesz en Lidl in het winkelcentrum aan de Pieter Sipmawei in Westeinde.

Heel graag dat u mee doet! Ieder uur van uw inzet is welkom.

Deze actie gebeurt in teamverband met Remonstranten en Luthersen. Overwin uw schroom: laten we er samen voor gaan!

Achter in de kerk ligt een lijst waarop u zich kunt opgeven, eventueel met voorkeur voor ochtend of middag. U kunt zich ook opgeven via onze koster (tel. 058-212 40 73;           
of  koster-dgl@kpnmail.nl).

Voor de Voedselbank is deze actie heel belangrijk. Want in de vakantietijd lukt het haar niet om zelf Supermarktacties te organiseren, terwijl het merendeel van haar meer dan 1.000 klanten niet op vakantie gaat…


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl