home > gemeente met elkaar > andere activiteiten

Andere activiteiten

Taizé-dienst
Zes keer per jaar is er een Taizé - viering is onze Vermaning.
Klik hier voor meer informatie.

 

Korte viering op vrijdag/marktdag
Elke vrijdag is er van 12.30 – 13.00 uur een korte viering in Oergong. Deze viering bestaat uit muziek, lezen van een meditatieve tekst, stilte van vijf minuten en opnieuw muziek. De ene keer verlaat men daarna in stilte de ruimte, een andere keer ontstaat er een gesprek over het gelezen gedeelte.


Belangstellendenavond
We nodigen nieuwe belangstellenden uit om samen te komen, kennis te maken met ons rijke doperse verleden en stil te staan bij hoe we denken over onze gemeente van vandaag en in de toekomst aan de hand van 10 doperse kenmerken. We bekijken samen de DVD uit het jubileumjaar over Menno Simons. Bent u pas belangstellende van onze gemeente of wilt u dat misschien worden? U bent van harte welkom op donderdag 6 september 2018. Informatie over de oriëntatiekring is op deze avond ook verkrijgbaar.
Datum: Donderdag 6 september 2018 om 19.30-21.30 uur

 

Iona-zangmiddag met Keltisch-Christelijke liederen
Liederen uit Iona inspireren en troosten veel mensen. Er zijn er intussen al veel in het Fries en in het Nederlands vertaald. Een flink aantal is ook in het Nieuwe Liedboek opgenomen. Op deze zondagmiddag voorafgaande aan de veertigdagentijd zingen we diverse soorten liederen. We zingen in het Engels, Fries en Nederlands. De middag wordt rond 17.00 uur afgesloten met een korte viering. Jannie Geertsma neemt de zangleiding op zich. Muzikale begeleiding: Arjen Nauta en enkele instrumentalisten.
Datum: Zondag xx februari 2019 (nadere info volgt).

 

Lezing door Hein Stufkens
Op donderdagavond 21 maart 2019 komt Hein Stufkens naar Leeuwarden met een lezing over zijn boek ‘De grondwet voor geluk’ (2016).
De lezing van Hein Stufkens heeft als invalshoek de beroemde Bergrede uit het evangelie van Matteüs. Volgens Erasmus bevat deze tekst ‘de filosofie van Christus’, en volgens velen vormt ze het hart van de christelijke spiritualiteit. In deze lezing laat de spreker naar aanleiding van zijn boek zien, dat de Bergrede een urgente boodschap is voor onze tijd en niets minder dan een oproep tot een spirituele revolutie. Ook maakt hij met tal van citaten uit andere religieuze en filosofische tradities duidelijk hoe universeel en actueel deze woorden van Jezus zijn.
Die Bergrede is een revolutionaire tekst, die door de eeuwen heen velen heeft geďnspireerd, onder wie Tolstoj en Mahatma Gandhi. Maar het is ook een tekst die op veel weerstand stuitte. Op allerlei manieren hebben theologen en machthebbers geprobeerd de inhoud ervan onschadelijk te maken. Alleen als steeds meer individuen beseffen dat echt geluk niet ligt in de bevrediging van de eindeloze begeerten van het ego, kan er een grote omwenteling in het bewustzijn en daarmee in de samenleving komen. De omwenteling die zo’n spirituele revolutie van ons vraagt is samen te vatten in deze twee Engelse woorden: van selfishness naar selflessness, van ik-gerichtheid naar ik-loosheid.
Hein Stufkens (1947) is filosoof, (zen)leraar, dichter en auteur van tal van boeken op het grensvlak van filosofie, religie en dieptepsychologie. Zijn inspiratie vindt hij in de mystieke tradities van het christendom en van andere grote spirituele stromingen, met name het (zen) boeddhisme, en in de psychologie met een ziel, met name het werk van C.G. Jung.
Hij woont en werkt, samen met zijn echtgenote, de Sacred Dance docente Brigitte Stufkens-Geerlings, in het door hen gestichte cursus- en bezinningscentrum La Cordelle te Cadzand (www.lacordelle.nl).
Datum: Donderdag 21 maart 2019 om 19.30-21.30 uur
Kosten: € 5,- 


  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl