home > gemeente met elkaar > gesprekskringen

Gesprekskringen

In onze gemeente zijn er de volgende gesprekskringen:

Oriëntatiekring
Deze groep geeft belangstellenden de mogelijkheid om samen op zoek te gaan naar wat geloven voor hen betekent. Hiernaast komen facetten van de doopsgezinde identiteit en geschiedenis aan de orde. Geloven is een persoonlijke keuze; twijfel en aarzeling horen daar bij. Geloven is als een liefdesrelatie, een (aan)geraakt worden. Geloven is eerst en vooral een relatie hebben met God en met elkaar, waarin groei zit en toekomst. Wat betekenen voor ons God, Jezus, Heilige Geest en samen gemeente-zijn? Lees meer


Avondzusterkring
De afgelopen jaren begonnen en eindigden we het seizoen met een gezamenlijke maaltijd. Dit bevalt zo goed dat we komend seizoen elke bijeenkomst zo starten. Dit betekent een aanpassing in de tijden. We starten met de gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur en om 19.30 uur starten we met het thema. Om 21.30 uur willen we afronden. Lees meer

 

Broederkring
De broederkring van Leeuwarden komt elke 2e  dinsdag van de maand bij elkaar. Het is een bijeenkomst waarin we soms zelf een inleiding verzorgen en soms iemand van buitenaf vragen. Lees meer

 

Dertigers/veertigersontmoeting (25-50 jaar)
Eens per twee maanden ontmoeten we elkaar als dertigers en veertigers op vrijdagavond. We starten om 18.30 uur met een maaltijd gekookt door enkele dertigers. Daarna komt het onderwerp aan bod, wisselend voorbereid door deelnemers. Arjen Nauta begeleidt ons, als we willen zingen op de piano (veelal zijn dat Iona- en/of Taizé-liederen).  Lees meer

 

Gespreksgroep Goutum
De gespreksgroep Goutum komt 4 keer per jaar bij één van de leden thuis bij elkaar. Dat gebeurt meestal in Goutum of Blessum. Er komen gemiddeld zo’n 12 leden, vrienden en belangstellenden. Wie wil kan om half zeven komen om onder het genot van een bord soep (verzorgd door de gastheer/vrouw) en zelf meegenomen brood ‘bij te praten’. Anderen komen tegen acht uur, wanneer het gesprek ‘echt’ begint. Lees meer


Gesprekskring Trynwălden
Van september t/m april komt onze gespreksgroep uit de Trynwâlden e.o. maandelijks bijeen. Deze avonden worden altijd bij een van de leden thuis gehouden. Lees meer


Menistentafel
Heeft u een brede interesse voor allerlei onderwerpen? Vindt u het prettig om te discussiëren? 
Kom dan naar de Menistentafel, eens per maand op een woensdagavond. Lees meer

Mennokring
De leden komen een keer in de maand bij elkaar in de kerkenraadskamer aan de Wirdumerdijk. Na een kort zakelijk gedeelte en een kopje thee/koffie is het tijd voor het onderwerp van de middag. Soms is dat boekbespreking, een actueel onderwerp en soms staat een Bijbelverhaal centraal. Lees meer


  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl