home > oergong

Oergong

 
 

Huis van Bezinning en Bezieling
De naam ‘Oergong’ geeft de overgang aan van de drukte van de Wirdumerdyk naar de stilte van het Menno Simonsplein met haar bezinningsruimte. Het is tegelijk een overgang van buiten naar bin-nen, van je hoofd naar je hart. Dit nieuwe centrum heeft als doel een venster op de wereld te zijn en een brugfunctie te vervullen tussen onze Doopsgezinde gemeente en de binnenstad van Leeu-warden en omgeving. Voor de zoekende mens naar spiritualiteit willen we naast kerkdiensten ook andere vormen bieden, zoals stil-te en Christelijke meditatie. In de vermaning en Oergong liggen fol-ders en een verzoek om ‘Stiper’ te worden. U kunt deze meene-men en verspreiden. De kerngroep rond het Huis van Bezinning en Bezieling bestaat uit: Geeske Bies, Everdien van der Hel, Anna Jan-sen, Minke van der Meulen, Joke Sprey en Tjitske Hiemstra. Hebt u ideeën, spreek dan één van hen eens aan!
 

Op 6 november 2016 bestaat Oergong 5 jaar!
Vijf jaar geleden was Oergong een nieuw fenomeen bij de Doops-gezinde Gemeente. Het oude FDS-kantoor werd ingericht tot een Huis van Bezinning en Bezieling. Na 5 jaar is Oergong deel van onze gemeente geworden. Vanuit Oergong worden velerlei activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, labyrint lopen, Taizé-vieringen, medi-tatiegroepen, groep Lichter Leven etc.
Ons 5-jarig bestaan op zondag 6 november willen we uitgebreid vieren.
’s Morgens is er eerst een vriendendienst met koffie en gesprek na, dan een lunch en vanaf ongeveer 13.00 uur workshops. Ieder kan een keuze maken uit: meditatie, zang, meditatief tekenen in een mandala, vingerlabyrint of bezinnende wandeling. U hoort hier t.z.t. meer over!

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl