home > over ons > predikanten

Predikanten

Algemeen
Binnen de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden werken twee predikanten, Ds. Tj. Hiemstra en Ds. R. Akse. Beide predikanten doen huisbezoeken bij leden, ziekenhuisbezoek en oriŽnteringsgesprekken met belangstellenden.


Ds. Tj. Hiemstra
Mijn naam is Tjitske Hiemstra, geboren in 1959. Sinds mei 2000 ben ik werkzaam als predikante in de Doopsgezinde Gemeente van Leeuwarden.

Na het athenTjitske Hiemstraeum koos ik voor HBO-Jeugdwelzijnswerk, waarna ik startte met HBO-theologie. Mijn werkzame leven begon met vijf jaar werken als jongerenwerker bij de Grote Kerk in Epe, daarna verhuisde ik naar Utrecht. Daar werkte ik 12 jaar bij de Doopsgezinde Gemeente, eerst gecombineerd met een functie als jeugdwerkleidster bij de Remonstrantse Gemeente en de Ring Utrecht 't Gooi. Sinds 1992 als pastoraal werker van DGUtrecht en sinds mijn afstuderen aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam in 1997 als predikant. In 2000 werd ik full-time predikant in Leeuwarden, sinds 2009 werk ik 80%. De eerste tien jaar stond werken aan gemeenteopbouw met jong en oud centraal: jongeren een eigen geziene en gewaardeerde plek in de gemeente geven en zo samen met de ouderen groeien naar een vitale en aantrekkelijke gemeente. Vanuit deze basis zoeken we ernaar, hoe we in deze 21ste eeuw de "doperse spiritualiteit"Ě het beste tot haar recht kunnen laten komen in preken op zondagmorgen, in gespreksgroepen en tijdens pastorale of oriŽnterende gesprekken door de week bij mensen thuis.

Sinds 6 november 2011 is het Huis van Bezinning en Bezieling geopend en heeft de naam Oergong gekregen. Hier leid ik o.a. samen met Marijke Hekkema meditatiegroepen rond psalmteksten en meditatief mandala tekenen. Ook is er elke vrijdag om 12.30 uur een korte viering.

Mensen zoeken naar de bron van hun leven en geloof en worden uitgenodigd om op die tastende weg woorden te vinden voor hun relatie tot God. Vaak ervaart men het als helend en inspirerend om eigen vragen binnen de Gemeente en/of Oergong met anderen te delen en te merken dat je samen verder komt dan alleen. Dat proces van samen delen in Gods levenschenkende Geest inspireert mij en ervaar ik als mijn roeping.

Mijn inspiratieplekken voor eigen geloof en leven zijn met name de religieuze gemeenschappen Taizť in Frankrijk, Iona in Schotland en Grandchamp in Zwitserland. Bij het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen volgde ik o.a. de cursus "De mystieke weg in pastoraat en begeleiding"Ě. Bij de PThU (Protestantse Theologische Universiteit) volgde ik een jaar de nascholing: "Intensieve meditatietraining"Ě.

Email:†tj.hiemstra@hetnet.nl

Ds. R. Akse
Mijn naam is Roelof Akse, op 1 april 1964 ben ik in Leeuwarden geboren. Ik ben getrouwd met Limmie Hamstra; met Ruben (*1995) en Jesse SamuŽl (*1998), onze twee jongens, wonen we met genoegen aan de rand van Buitenpost.

Ruim 23 jaar ben ik werkzaam geweest bij Talant, dit was prachtig, verzorgend werk en een goede leerschool in omgaan met levensvragen.

Bijna 5 jaar ben ik pastoraal werker geweest in de Doopsgezinde Gemeente Zwaagwesteinde (van 2004 - 2009). De veelzijdigheid van het pastorale werk spreekt mij aan; liturgie, groepswerk, pastorale contacten, plaats van de gemeente in de wereld, etc.

Een motto van mij is:"Godsdienst is mensenwerk", vanuit mijn vertrouwen en geloof in de Levende Heer, wil ik werken aan een ruimtescheppend evangelie; met als belangrijke werkwoorden:†"opstaan, verwonderen, ontspannen, leren, dienen, zingen, bidden en verbeelden".

Op 1 mei 2009 is mijn werk in Doopsgezind Leeuwarden begonnen. Het is een gemeente met jonge en oude mensen die krachtig en soms eigenwijs in het leven staan. Dat betekent dat er vele bijzondere ontmoetingen zijn; er is een wederzijds respect en een stimulans om te reflecteren op zingeving in je eigen leven in samenhang met je naaste en de schepping.

De pastoraal/diaconale kant van het werk heeft mijn hart. Dienstbaar wil ik me opstellen, om zo een bouwsteen te zijn in een levende gemeente, met als hoeksteen: Jezus Christus! Door de kracht van de Heilige Geest wil ik in mijn†mens-zijn†meer en meer open gaan (Effata, Marcus 7).††††††††††††††††††††††††† ††††††

Email:†renl.akse@upcmail.nl

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2018 Doopsgezind.nl