Agenda

 
 
zaterdag 14 juli 2018, 09:30 uur

Supermarktactie voor de Voedselbank op 14 juli

Leeuwarden, winkelcentrum aan de Pieter Sipmawei in Westeinde

Op zaterdag 14 juli organiseert onze Gemeente, samen met de Remonstrantse en de Lutherse Gemeente, weer een “Supermarktactie” in het winkelcentrum aan de Pieter Sipmawei in Westeinde in de supermarkten van Poiesz en Lidl van 9.30 tot 17.30u.

Voor deze actie is steeds een ploegje van 3 mensen nodig: twee die flyers uitdelen aan de klanten van resp. Poiesz en Lidl met daarop de producten die de Voedselbank nodig heeft. En één die de voor de Voedselbank aangeschafte producten in ontvangst neemt.

Als per ploeg 2 uren wordt geflyerd dan zijn in totaal 12 mensen nodig.

Gelukkig is in de loop van de tijd een vaste kern ontstaan van mensen die vaak van de partij zijn.         
Maar u, die nog nooit heeft meegedaan, omdat u het misschien ook een beetje eng vindt, zou u het niet es een keer proberen? U zult merken dat die twee uurtjes omvliegen! En ik denk dat het u voldoening zal schenken.  
In elk geval: u doet het ergens voor!

Achter in de kerk ligt vanaf 10 juni een lijst waarop u zich kunt opgeven, eventueel met voorkeur voor ochtend of middag. U kunt zich ook aanmelden via onze koster (tel. 058-212 40 73; of  koster-dgl@kpnmail.nl).

Voor de Voedselbank is deze actie heel belangrijk. Want in de vakantietijd lukt het haar niet om zelf Supermarktacties te organiseren, terwijl het merendeel van haar meer dan 1.000 klanten niet op vakantie gaat…


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl