Agenda

 
 
zaterdag 21 april 2018, 10:30 uur

Voorjaarsbijeenkomst DHK in Witmarsum

De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3, Witmarsum

De voorjaarsbijeenkomst van de Doopsgezinde Historische Kring heeft als thema ‘Het land van Menno ten tijde van de Reformatie’. De deelnemers reizen af naar de geboortegrond van Menno Simons en gaan op zoek naar doopsgezinde sporen in het Friese landschap. Startpunt is Witmarsum, maar ook Pingjum en Franeker zijn in het programma opgenomen. 

Programma

10.15-11.00 uur: Inschrijving en koffie in De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3, Witmarsum

11.00-11.05 uur: Opening en welkomstwoord 

11.05-11.50 uur: Cor Trompetter over 'Doopsgezinden in Friesland: het begin 1530-1630'. Hoe was het mogelijk dat na het debacle van Münster doopsgezinden in Friesland zo snel in aantal konden groeien? En hoe 'overleefden' ze in de tijd van Reformatie en Dordtse Synode? Cor Trompetter studeerde geschiedenis en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Kansas op een studie naar doopsgezinde textielondernemers in Twente. In 2016 schreef hij het boek ‘Doopsgezinden in Friesland’. 

11.50-12.35 uur: Dorien Haagsma over 'De historische ontwikkeling van het kustlandschap van Friesland en de rol van de doopsgezinden hierbij'. Dorien Haagsma heeft Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis en later Landschapsgeschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkt als beleidsadviseur cultureel erfgoed bij de gemeente Súdwest-Fryslân.

12.35 uur: Lunch 

13.45 uur: Keuzeprogramma, als volgt:

BUS 1 - Bezoek aan Franeker. Met aandacht voor de doopsgezinde geschiedenis. Met ervaren gidsen bezoeken we het Bolwerk kerkje, het Poolshof Pakhuis en de Geuzenpoort.

BUS 2 - Bezoek aan Pingjum. We bezoeken het bekende schuilkerkje en de Victoriuskerk waar Menno Simons vicaris was. Er zal via een toeristische route naar Pingjum gereden worden. Tijdens de rit is er aandacht voor de historie van het Friese landschap. Voor de wandelaars is er de mogelijkheid om een deel van de route naar Pingjum te lopen via de Pingjumer Halsban (een oude ringdijk).

16.00 uur: Thee en sluiting in de vermaning te Witmarsum, Arumerweg 38. 
 
De kosten voor deze dag bedragen € 25,- incl. koffie, thee en lunch (contant te voldoen bij binnenkomst).

Opgave: secretaris@dhkonline.nl |06 2196 2251. Meer informatie: www.dhkonline.nl.


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl