Agenda

 
 
maandag 21 mei 2018, 15:00 uur

Raad van Kerken viert 50-jarig bestaan

St. Joriskerk, Hof 1, Amersfoort

Op tweede Pinksterdag viert de Raad van Kerken in Nederland haar 50-jarig bestaan onder de titel 'De Geest waait'.†Pinksteren is de geboortedag van de kerk en het feest van de veelstemmigheid. Daarom is voor deze dag gekozen.

In het programma wordt veel van de kerken zelf zichtbaar. Er zijn korte inleidingen met relatief jonge sprekers. Ds. Iris Speckmann van de Doopsgezinde SociŽteit en mgr. Herman Woorts van de Rooms-Katholieke Kerk staan in de viering stil bij het werk van de Geest en de oecumene. Ook is er veel muziek. De middag staat onder leiding van voorzitter drs. Dirk Gudde en secretaris ds. Klaas van der Kamp.

Speciaal voor de viering is er een bundel uitgebracht met pinksterliederen uit verschillende tradities. Het muzikaal ensemble Kavůca uit Kampen met dirigente Luthine Postuma en priester SamuŽl Dogan van de Syrisch-Orthodoxe Kerk zullen met de gemeente verschillende liederen laten horen. De EO verzorgt een videomontage over de oecumene. Aansluitend is er een informele receptie en kan een fototentoonstelling bekeken worden.

Het verhaal van Pinksteren is een aanmoediging om God te horen spreken in de eigen taal, aldus Dirk Gudde in een boek dat ter gelegenheid van het jubileum is uitgebracht, tegelijk is het een uitnodiging als verschillende kerken om steeds meer elkaar te verstaan, over grenzen heen, met het visioen van eenheid voor ogen.

De Raad van Kerken in Nederland is in 1968 tot stand gekomen, nadat de Rooms-Katholieke Kerk en enkele protestantse, orthodoxe en episcopale kerken tot de oprichting hadden besloten. De Raad stelt zich ten doel het onderlinge gesprek over eenheid en samenwerking te stimuleren en de kerken een gezamenlijk gezicht te geven in de samenleving. Inmiddels zijn er 18 kerken en kerkelijke†organisaties aangesloten bij de Raad. Zij vertegenwoordigen zoín zes miljoen christenen in Nederland.

De middag duurt van 15.00-18.00 uur.†Iedereen kan de feestelijkheden bijwonen en zich opgeven via†rvk@raadvankerken.nl.

Zie ook:†www.raadvankerken.nl/?b=4988.†


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2018 Doopsgezind.nl