Agenda

 
 
dinsdag 13 maart 2018, 19:30 uur

Martelaarsspiegels - Het verhaal van vervolging door Onijdes Sijtsma

Vermaning Leeuwarden

Geloofsvervolging is van alle tijden en plaatsen. In de doopsgezinde vermaning in Leeuwarden is gedurende de lijdenstijd en ook nog na Pasen de tentoonstelling Geloofsvervolging toen en nu te zien.
Op dinsdag 13 maart a.s. zal Onijdes Sijtsma uit Berlikum een toelichting houden bij de martelaarsspiegels van deze expositie. Een martelaarsspiegel is een boek met een verzameling getuigenissen en verhalen van en over christelijke martelaren. In de Martelaarsspiegel van Thieleman van Bragt (uitgebracht in 1659) gaat het met name over de doperse martelaren uit de 16e eeuw. Het zijn verhalen over de prijs die veel dopers in de Middeleeuwen betaalden voor hun geloof, vooral ook in Friesland.
Onijdes Sijtsma interesseert zich al sinds zijn tienerjaren voor de doperse geschiedenis, en met name voor martelaarsspiegels. Al heel vroeg is hij begonnen met de aanleg van een verzameling en in de loop der jaren is deze enorm uitgebreid. Zijn kennis over dit onderwerp is fenomenaal en daarbij is hij een gepassioneerd verteller!

Wat:                  Lezing: Martelaarsspiegels – Het verhaal van vervolging
Waar:                Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Wanneer:           dinsdag 13 maart 2018, 19.30 uur
Voor wie:          Iedereen is welkom
Entree:              gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld (schaal bij de uitgang)
Voor meer informatie: koster-dgl@kpnmail.nl of (058) 212 40 73

Graag even opgeven bij bovenstaand tel. nr of email adres

Zie voor meer informatie de flyer.


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl