Agenda

 
 
woensdag 11 april 2018, 20:00 uur

50 jaar na Martin Luther King jr.

Vermaning Heerenveen, Kerkstraat 36

'Ideeën kun je niet doden door een kogel’. Lezing door Harcourt Klinefelter
De doopsgezinde dominee Harcourt Klinefelter was in de jaren 1960 de persvoorlichter van Martin Luther King. In 2015 vertelde hij daarover aan de leerlingen van het Bornego Lyceum te Heerenveen. Zij waren erg onder de indruk van zijn verhaal.
Klinefelter heeft nog steeds maar één doel: de droom van ‘Dr. King’ verspreiden en het vuurtje aanwakkeren. ‘Ik weet niet wie het oppakt, maar heel misschien zit hier vanmiddag ook wel iemand als Dr. King’. Klinefelter sloot aan bij de protestmarsen en gedurende drie jaren week hij niet van King’s zijde.
Vraag Klinefelter naar herinneringen uit die tijd en het is alsof hij de gebeurtenissen gisteren beleefde. Harcourt Klinefelter woont in Steenwijk en is getrouwd met zijn vrouw Annelies. Beiden zijn actief in de hulp aan vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. 
Toegang: € 5,00 (exclusief koffie en thee)
Informatie: Pieter Post: pbpost1958@gmail.com

Dit is een activiteit uit het jaarprogramma van de Verenigde Doopsgezinde Gemeenten Heerenveen-Tjalleberd. 
‘Zachte krachten en iconische momenten’
Onder deze titel biedt de activiteitencommissie van de verenigde doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd u, jou dit programmaboekje 2017-2018 aan – geďnteresseerde, gelovig, seculier, humanistisch, lid van deze gemeenschap, van een ander gebedshuis, vereniging, traditie, of gewoon nergens aan verbonden.
De activiteitencommissie streeft naar een laagdrempelig, maar inhoudelijk programma dat ons via spannende wandelpaden brengt bij de gedekte tafels voor gezellige eters, waaraan ook geleerd en gedebatteerd wordt, maar dat ons ook leidt naar koor, kunst en muziek, en niet in de laatste plaats, het spontane lachen van een theateroptreden.
De titel borduurt voort op de ervaringen van het vorige seizoen. Vele mensen kwamen naar de evenementen, en ook nu weer is er een hele lijst van activiteiten die raken aan het maatschappelijke, culturele, religieuze en sociale vlak. Bijzonder voor 2018 is wel het lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen, en wel zeer speciaal de herdenking van de dood van mensenrechtenstrijder ds. Martin Luther King, 50 jaar geleden via film en lezing van een van zijn medewerkers. Dus bladert u dit alles door, en denkt u, dit lijkt me wel wat, hier ga ik heen, wees dan welkom in de Menniste Wurkpleats, plaats van bezinning. En oordeel zelf wat u, jij, hebt beleefd aan zachte krachten en iconische momenten.
Attje van der Velde, Johan G. Koers, Lykele Buwalda, Jan Koers en Pieter Post – activiteitencommissie
Adres: Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, 8441 EZ/Vermaningsteeg 3, Heerenveen. Tel. 0513-623163
info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl