Agenda

 
 
woensdag 28 februari 2018, 20:00 uur

Lijsttrekkersdebat

Vermaning Heerenveen, Kerkstraat 36

In Nederland worden er om de vier jaar gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op 18 maart 2018 is het weer zover. U kunt dan weer kiezen op een partij die uw politieke belangen en ideeën het beste vertegenwoordigt. En om dat te toetsen wordt u in de gelegenheid gesteld om met de kandidaten in gesprek te gaan. Burgemeester Van der Zwan van gemeente Heerenveen zal de avond inleiden. Janny van der Molen is gespreksleider.
De toegang is vrij. Er wordt een bijdrage gevraagd voor koffie en thee.
Informatie:
Lykele Buwalda: l_buwalda@chello.nl
Jan Koers: j.koers46@upcmail.nl

Dit is een activiteit uit het jaarprogramma van de Verenigde Doopsgezinde Gemeenten Heerenveen-Tjalleberd. 
‘Zachte krachten en iconische momenten’
Onder deze titel biedt de activiteitencommissie van de verenigde doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd u, jou dit programmaboekje 2017-2018 aan – geïnteresseerde, gelovig, seculier, humanistisch, lid van deze gemeenschap, van een ander gebedshuis, vereniging, traditie, of gewoon nergens aan verbonden.
De activiteitencommissie streeft naar een laagdrempelig, maar inhoudelijk programma dat ons via spannende wandelpaden brengt bij de gedekte tafels voor gezellige eters, waaraan ook geleerd en gedebatteerd wordt, maar dat ons ook leidt naar koor, kunst en muziek, en niet in de laatste plaats, het spontane lachen van een theateroptreden.
De titel borduurt voort op de ervaringen van het vorige seizoen. Vele mensen kwamen naar de evenementen, en ook nu weer is er een hele lijst van activiteiten die raken aan het maatschappelijke, culturele, religieuze en sociale vlak. Bijzonder voor 2018 is wel het lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen, en wel zeer speciaal de herdenking van de dood van mensenrechtenstrijder ds. Martin Luther King, 50 jaar geleden via film en lezing van een van zijn medewerkers. Dus bladert u dit alles door, en denkt u, dit lijkt me wel wat, hier ga ik heen, wees dan welkom in de Menniste Wurkpleats, plaats van bezinning. En oordeel zelf wat u, jij, hebt beleefd aan zachte krachten en iconische momenten.
Attje van der Velde, Johan G. Koers, Lykele Buwalda, Jan Koers en Pieter Post – activiteitencommissie
Adres: Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, 8441 EZ/Vermaningsteeg 3, Heerenveen. Tel. 0513-623163
info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl


Naar de agenda

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl