home > home

Van harte welkom

DG Leeuwarden is een open en gastvrije gemeente én gemeenschap van gelovigen. In God geloven betekent voor ons op God vertrouwen, geďnspireerd raken door het geloof en vanuit dat vertrouwen en die inspiratie werken aan vrede, rechtvaardigheid en heelheid in de wereld. Geloven is een werkwoord!
 

Bewust lidmaatschap
Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede. Op deze site is van alles te vinden over wie wij zijn en wat wij als gemeente doen. Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op.Volgende dienst(en)
21 januari 2018, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Roelof Akse
Waar: Vermaning Leeuwarden
Collecte: eigen projecten CH2018
Orde van dienst: Lees verder

28 januari 2018, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Roelof Akse & ds. Tjitske Hiemstra
Waar: Vermaning Leeuwarden
Bijzonderheden:
Wereldbroederschapsdag

7 februari 2018, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Tjitske Hiemstra
Waar: Vermaning Leeuwarden

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

24-01-2018, 20:00 uur Menistentafel (Kerkenraadskamer)
26-01-2018, 10:00 uur Comforters (Gemeentecentrum)
26-01-2018, 12:30 uur Meditatieve viering (Oergong)
26-01-2018, 19:00 uur 2018Verhalen (Wirdumerdijk 18)
28-01-2018 Wereldbroederdagschapsdag (Kerk)

Regionaal en Landelijk
21-01-2018 19:00 uur Provinciale Oecumenische Viering in Friesland (St. Martinuskerk, Sneek)
23-01-2018 10:00 uur Vluchtelingenquilts maken in Witmarsum (Doopsgezinde kerk, Arumerweg 40, Witmarsum)
26-01-2018 20:00 uur Project Geestdrift van start in Alkmaar (Doopsgezinde kerk, Koningsweg 12, Alkmaar)
28-01-2018 20:00 uur Studentenkoor Bragi in Heerenveen (Meniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, Heerenveen)

Naar alle activiteiten>> 
 

Adres
Wirdumerdijk 18
8911 CD Leeuwarden
info@dgleeuwarden.org
 
 

Uitgelicht

2018Verhalen vrijdag 26 januari 2018, 19:00 uur
2018Verhalen
Vrijdagavond 26 januari ontmoet heel Friesland elkaar in winterwarme sfeer om verhalen te vertellen en te beluisteren. In musea én bij mensen thuis. Een spannende legende, een persoonlijke voordracht, een verhaal over een voorwerp.  Het kan allemaal.
Ook in de vermaning aan de Wirdumerdijk zit een verteller - of miscchien wel meer dan één ... Lees meer >>

Actueel

Samen reizen naar MERK 2018

Samen reizen naar MERK 2018
Doopsgezinden uit Europa komen van 10 – 13 mei 2018 in Montbéliard (Frankrijk) bij elkaar. Het inspirerende thema: ‘Zo’n verhaal houd je niet voor jezelf; Leef het verhaal!’ zal op velerlei wijze belicht worden. Zie voor het programma https://cme2018.com   Vanuit Akkrum rijdt er een 8-persoons bus naar Frankrijk. Er is nog een aantal plekken beschikbaar om op deze manier naar Montbéliard te reizen: gezellig, snel en comfortabel.  Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 1 | januari 2018

Nieuwsbrief nr 1 | januari 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Stichting Pastoraal Diakonaal Fonds geliquideerd
Eind vorig jaar werd aangegeven dat de Stichting Pastoraal Diakonaal Fonds (PDF) in liquidatie was. Na verschillende juridische stappen doorlopen te hebben is de opheffing van de Stichting PDF nu definitief. Het batig saldo zal aan de doopsgezinde broederschapshuizen worden toegekend. Lees meer >>


Vrijheid centraal op Inspiratiedag 2018
Hij komt er weer aan: de tweejaarlijkse Inspiratiedag, georganiseerd door de vijf vrijzinnige kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland: doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnigen, VVP en Apostolisch Genootschap. De editie van 2018 wordt gehouden op 5 mei 2018 in de Jacobikerk in Utrecht. Het thema op deze bevrijdingsdag kan niet anders dan ‘Vrijheid’ zijn.    Lees meer >>


Taizé-gebed zondag 14 januari

Taizé-gebed zondag 14 januari
Lees meer >>


Een kerstgroet uit Colombia voor Doopsgezind Friesland

Een kerstgroet uit Colombia voor Doopsgezind Friesland
Via Roelof ontvingen we een kerstgroet uit Columbia. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 26 | december 2017

Nieuwsbrief nr 26 | december 2017
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Kerst- en nieuwjaarsgroet

Kerst- en nieuwjaarsgroet
'Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen' Johannes 1; vers 5 – Nieuwe Bijbelvertaling. De Broederschapsraad en medewerkers van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig en vredevol 2018! Lees meer >>


Dopo-tieners en -jongeren reizen naar de MERK!

Dopo-tieners en -jongeren reizen naar de MERK!
Levend ‘Dutch Blitzen’, samen reizen met leeftijdsgenoten en meedoen aan serieuze, sportieve en feestelijke activiteiten? Kom dan naar de MERK van 10 t/m 13 mei 2018. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 25 | december 2017

Nieuwsbrief nr 25 | december 2017
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl