home > home

Van harte welkom

DG Leeuwarden is een open en gastvrije gemeente én gemeenschap van gelovigen. In God geloven betekent voor ons op God vertrouwen, geďnspireerd raken door het geloof en vanuit dat vertrouwen en die inspiratie werken aan vrede, rechtvaardigheid en heelheid in de wereld. Geloven is een werkwoord!
 

Bewust lidmaatschap
Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede. Op deze site is van alles te vinden over wie wij zijn en wat wij als gemeente doen. Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op.Volgende dienst
23 oktober 2016, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Tjitske Hiemstra
Waar: Vermaning Leeuwarden
Orde van dienst: Lees verder

30 oktober 2016, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Roelof Akse
Waar: Vermaning Leeuwarden
Bijzonderheden:
Bijbelzondag

6 november 2016, 10:00 uur
Vriendendienst
Voorganger: Ds. Tjitske Hiemstra
Waar: Vermaning Leeuwarden
Collecte: collecte en voedselinzameling voor de voedselbank

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

23-10-2016, 11:30 uur Koor (Gemeentecentrum)
25-10-2016, 19:30 uur Oriëntatiekring (Kerkenraadskamer)
26-10-2016, 09:30 uur Martelaarspiegelleeskring (??)
26-10-2016, 20:00 uur Menistentafel (Kerkenraadskamer)
27-10-2016, 20:00 - 22:00 uur Lezing Annemiek Schrijver: Schatgraven in je hart (Kerk)

Regionaal en Landelijk
29-10-2016 10:00 uur Landelijke broederkringendag (Haarlem, Frankestraat 24)
29-10-2016 11:00 uur Conferentie voor kinderen en jongeren (Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl)
03-11-2016 19:30 uur Bijeenkomst visiestuk Lopen op het water in Leeuwarden (Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden)
06-11-2016 10:00 uur Lustrum Oergong (Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden)
17-11-2016 20:00 uur DoReCafé over het christendom in Romeinse ogen (Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen)

Naar alle activiteiten>> 
 

 
 

Uitgelicht

Lustrum Oergong Lustrum Oergong
Het Huis van Bezinning en Bezieling, Oergong, bestaat in november vijf jaar. Dit eerste lustrum van het stiltecentrum in Leeuwarden wordt gevierd met een feestelijk programma in de doopsgezinde vermaning. Lees meer >>

Actueel

Russische Mennonieten bezoeken Berlikum

Russische Mennonieten bezoeken Berlikum
Een doopsgezinde ‘Umsiedler’-gemeente uit het Duitse Fulda bezocht op 18 oktober jl. met 48 personen de doopsgezinde gemeente in het Friese Berltsum.  Lees meer >>


Lopen op het water: visiestuk broederschap
De ADS organiseert een aantal bijeenkomsten in het land ter bespreking van het visiestuk Lopen op het water, dat algemeen secretaris Henk Stenvers tijdens zijn studieverlof heeft geschreven.  Lees meer >>


Inzameling voor de Voedselbank op zondag 6 november

Inzameling voor de Voedselbank op zondag 6 november
Op zondag 6 nov. wordt niet alleen gevierd dat de Oergong vijf jaar bestaat, maar er wordt ook gecollecteerd voor de Voedselbank en tegelijkertijd voedsel ingezameld. Lees meer >>


'We lost everything'

'We lost everything'
Als reactie op de verwoestende gevolgen die de orkaan Mathew heeft nagelaten in Haďti, biedt Mennonite Central Committee (MCC) noodhulp aan voor de bewoners van de eilandstaat (onder meer hulppakketten en waterzuiveringstabletten). Doopsgezind WereldWerk stelt haar rekeningnummer open om donaties vanuit Nederland te verzamelen en MCC daarmee te ondersteunen. Lees meer >>


Nieuwsbrief Taizé - vieringen DG Leeuwarden

Nieuwsbrief Taizé - vieringen DG Leeuwarden
Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 19 | oktober 2016

Nieuwsbrief nr 19 | oktober 2016
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Doopsgezind NL oktober 2016

Doopsgezind NL oktober 2016
Open handen! De Menno Simons-lezing door Erik Borgman, wijze handen, zegenende handen, Gods hand, hart en handen open, handen reiken... Kortom, een hele handige editie van Doopsgezind NL. Lees meer >>


Afscheid van de Stichting Menniste Hulp / Minniste Help
De Stichting Menniste Hulp, opgericht op 17 mei 2001 vanuit het Overleg Orgaan Maatschappelijke Toerusting in Friesland, wordt opgeheven. De Stichting heeft veel goed werk verzet. Allen die een bijdrage hebben gegeven worden hartelijk bedankt. Lees meer >>


Feestelijke dag op zondag 6 november rond 5-jarig bestaan van Oergong

6 november 2016, 12:00 uur
Feestelijke dag op zondag 6 november rond 5-jarig bestaan van Oergong (Vermaning en Oergong)
Dit is het eerste lustrum van Het Huis van Bezinning en Bezieling. U bent welkom om 10 uur bij de vriendendienst “Dromen en thuiskomen”. Lees meer >>


Erik Borgman verzorgt 5e Menno Simons-lezing

5 november 2016, 15:00 uur
Erik Borgman verzorgt 5e Menno Simons-lezing (Wirdumerdijk 18, Leeuwarden)
Hoogleraar en theoloog Erik Borgman neemt de vijfde editie van de Menno Simons-lezing voor zijn rekening. Onder de titel ‘met open handen – de reformatie van de 21e eeuw’ blikt Borgman vooruit op de herdenking van 500 jaar reformatie, om van daaruit een lijn te trekken naar de huidige tijd. Lees meer >>

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2016 Doopsgezind.nl