home > home

Van harte welkom

DG Leeuwarden is een open en gastvrije gemeente én gemeenschap van gelovigen. In God geloven betekent voor ons op God vertrouwen, geďnspireerd raken door het geloof en vanuit dat vertrouwen en die inspiratie werken aan vrede, rechtvaardigheid en heelheid in de wereld. Geloven is een werkwoord!
 

Bewust lidmaatschap
Vanuit ons gemeentebesef, kiezen wij voor een bewust lidmaatschap op basis van een zelfgeschreven persoonlijke geloofsbelijdenis en/of doop. Voor ons betekent in God geloven echter vooral een wijze van leven, een weg die we samen gaan in vreugde en in vrede. Op deze site is van alles te vinden over wie wij zijn en wat wij als gemeente doen. Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op.Volgende dienst
4 september 2016, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Tjitske Hiemstra
Waar: Vermaning Leeuwarden

11 september 2016, 10:00 uur
Voorganger: Zr. Hanna Bruin
Waar: Vermaning Leeuwarden

18 september 2016, 10:00 uur
Gemeenteweekend
Voorganger: Ds. Roelof Akse en Ds. Tjitske Hiemstra
Waar: Dopersduin

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

31-08-2016, 10:00 uur Bijbelkring (Kerkenraadskamer)
03-09-2016, 13:30 uur Tsjerkepaad (Vermaning Leeuwarden)
03-09-2016, 13:30 uur Orgelconcert (Kerk)
04-09-2016, 19:00 uur Taizé-gebed (Kerk)
08-09-2016, 19:30 uur Belangstellendenavond (Kerkenraadskamer)

Regionaal en Landelijk
10-09-2016 10:00 uur Tsjerkepaad en Open Monumentendag in Surhuisterveen (doopsgezinde kerk, Gedempte Vaart 25, Surhuisterveen)
10-09-2016 10:00 uur Zomertentoonstelling kerkje Westernijkerk (Hervormde kerk, Westernijtsjerk 2, Westernijtsjerk)
10-09-2016 13:30 uur Tsjerkepaad en Open Monumentendag in Rottevalle (Doopsgezinde kerk, Haven 16-18, Rottevalle)
10-09-2016 14:00 uur 'Zien wat het verhaal vertelt' in Joure (Doopsgezinde kerk, Midstraat 70–72, Joure )
16-09-2016 17:00 uur Pelgrimage, inspiratie tot vrede (Doopsgezinde kerk, Paleisstraat 8, Den Haag)

Naar alle activiteiten>> 
 

 
 

Uitgelicht

Doopsgezind NL juli-augustus 2016 Doopsgezind NL juli-augustus 2016
Het slotnummer van het drieluik De lange adem... Krista van Velzen over nucleaire ontwapening, Meester Bart over hoe terreur en dreiging doorwerken in de klas, Tom Rijken over mediation als weg naar vergeving, en nog veel meer... Lees meer >>

Actueel

Nieuwsbrief nr 17 | augustus 2016

Nieuwsbrief nr 17 | augustus 2016
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Dopers café over het recht in Harlingen

29 september 2016, 20:00 uur
Dopers café over het recht in Harlingen (Doopsgezinde kerk, Zoutsloot 50, Harlingen)
Mr. Wim Anker vertelt over zijn werk als strafpleiter in geruchtmakende zaken: 'Is het recht rechtvaardig? Strafpleiten op een evenwichtsbalk.' Anker neemt veel strafzaken aan en doet pro-Deozaken, ook van cliënten bij wie voor het publiek de schuld al vaststaat. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 16 | augustus 2016

Nieuwsbrief nr 16 | augustus 2016
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Conferentie voor kinderen en jongeren

29 oktober 2016, 11:00 uur
Conferentie voor kinderen en jongeren (Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl)
Speciaal voor kinderen en jongeren van 8 t/m 15 jaar: een conferentie georganiseerd door Doopsgezind WereldWerk, over thema’s als vrede, duurzaamheid en solidariteit. Grote thema’s, die mondiaal spelen en die we tegelijkertijd dagelijks in ons eigen leven tegenkomen. Op de conferentie komen deze thema’s op een actieve en speelse wijze aan bod. Lees meer >>


11 september 2016, 15:00 uur
Herdenking van de eerste reformatorische kerkdienst in Leeuwarden (Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20, Leeuwarden)
Op 6 en 7 september 1566 heeft er een Beeldenstorm plaatsgevonden in Leeuwarden en op 8 en 9 september hebben voormalige priesters gepreekt in de St. Vituskerk bij de Oldehove. Dat is nu 450 jaar geleden. Nu, in 2016 willen wij als Christenen uit verschillende tradities ( Lutheranen, Calvinisten, Rooms Katholieken en Doopsgezinden) deze gebeurtenissen herdenken.  Lees meer >>


Amish op bezoek in Berltsum en omstreken

Amish op bezoek in Berltsum en omstreken
Elk jaar organiseert de Doopsgezinde kerk in Berltsum onder leiding van Onijdes Sijtsma één á drie maal per jaar uitwisselingen met de Mennonieten uit Canada en Amerika. Lees meer >>


Pijn in de ziel

Pijn in de ziel
De Raad van Kerken, waarbij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit is aangesloten, heeft gereageerd op de aanslag in de kerk in Rouen. Bij die aanslag kwam priester Jacques Hamel om het leven. 'De moord in de kerk van Rouen doet pijn in de ziel. Een verschrikkelijke moord waaraan geen enkele zin ontleend kan worden...' Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 15 | juli 2016

Nieuwsbrief nr 15 | juli 2016
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief Doopsgezind WereldWerk #53
De 53e nieuwsbrief 'solidariteit en vrede' van Doopsgezind WereldWerk is verschenen.  Lees meer >>


Vacature Seniorenpastor
We zijn op zoek naar een seniorenpastor voor de doopsgezinde gemeenten Bolsward, Joure en Sneek. Lees meer >>

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2016 Doopsgezind.nl